ചിറയികീഴിൽ കലാഗ്രാമം പദ്ധതി

ചിറയിൻകീഴ് : കേരള സർക്കാരിന്റെ വജ്ര ജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹരായ കലാകാരൻമാരുടെ സഹായത്തോടെ ചിറയികീഴ് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സർഗ്ഗവാസനയുള്ള യുവജനങ്ങൾക്കായ് കലാഗ്രാമം പദ്ധതി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ. വി, ശശി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ആർ. സുഭാഷ് അദ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രമഭായി അമ്മ, ഇളമ്പ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു മോഹൻ ദേവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 5സെന്ററുകൾ ഉണ്ടാകും.എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അണിചേരാം. മോഹിനിയാട്ടം, മാർഗ്ഗംകളി, കഥകളി, ചെണ്ടമേളം, ചിത്രരചന എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം. മാസം പതിനയ്യായിരം രൂപ വീതം ഫെല്ലോഷിപ്പ് അടക്കം പരിശീലകർക്ക് നൽകും. മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ കലാമണ്ഡലം ഭവ്യ, മാർഗ്ഗംകളിയിൽ അക്ഷയ, ചെണ്ടമേളത്തിൽ അഭിനന്ദ്, കഥകളിയിൽ അരുൺ, ചിത്രരചനയിൽ സപ് ത, മഹേഷ് എന്നിവരാണ് പരിശീലനം നൽകുക. ശാർക്കര കലാഗ്രാമം, കായിക്കര ആശാൻ സ് മാരകം, മുദാക്കൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, ചിറയിൻകീഴ് തിട്ടയില്മുക്ക് ജി ശങ്കരപ്പിള്ള ഗ്രന്ഥശാല, വക്കം ഖാദർ മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെൻ്ററുകൾ തുടങ്ങും.