അടൂർ പ്രകാശ് ആ​റ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി

ആറ്റിങ്ങൽ :യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. അടൂർ പ്രകാശ് ആ​റ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി. രാവിലെ പാലച്ചിറ നിന്നും വാഹനപര്യടനം ആരംഭിച്ചു. ദളവാപുരം, അകത്തുമുറി, താന്നിമൂട്, ചെറുന്നിയൂർ, തെ​റ്റിക്കുളം, വടശ്ശേരിക്കോണം, ഞെക്കാട്, ചേന്നൻകോട്, നീറുവിള, ഒ​റ്റൂർ, വലിയവിള, കവലയൂർ, കുളമുട്ടം, കണ്ണങ്കര വഴി മണമ്പൂരിൽ എത്തി വിശ്രമിച്ചു. ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം മൂന്നിന് ഗുരുനഗർ, തൊട്ടികല്ല്, ആലംകോട്, കൈരളി ജംഗ്ഷൻ, അവനവഞ്ചേരി ഗ്രാമത്തുംമുക്ക്, ടോൾ ജംഗ്ഷൻ, മാമം, ജി.എച്ച്.എസ്.ജംഗ്ഷൻ, തോട്ടവാരം, കുന്നുവാരം, കൊടുമൺ, കൊല്ലമ്പുഴ, മണനാക്ക്, അണയിൽ, വെളിവിളാകം, മാർക്ക​റ്റ് ജംഗ്ഷൻ, വക്കം മാർക്ക​റ്റ് ജംഗ്ഷൻ വഴി പണയിൽകടവിൽ പര്യടനം സമാപിച്ചു.