ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജില്ലയിലെ 19 പോളിങ് ബൂത്തുകൾക്കു സ്ഥാനമാറ്റം

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ രണ്ടു പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലായി 19 ബൂത്തുകളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അംഗീകാരം നൽകി. ബൂത്തുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനെത്തുടർന്നും പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി പൊളിച്ചു മാറ്റിയതിനെത്തുടർന്നുമാണ് സ്ഥാനം മാറ്റിയതെന്ന് ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ ഓഫിസർ ഡോ. കെ. വാസുകി അറിയിച്ചു.

എട്ടു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബൂത്തുകൾക്കാണ് മാറ്റം. ആറ്റിങ്ങൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 149-ാം നമ്പർ ബൂത്ത് നിലവിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ടൗൺഹാളിൽനിന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ലൈബ്രറി ഹാളിലേക്ക് മാറ്റി. നെടുമങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 153-ാം നമ്പർ ബൂത്ത് കാവുമ്മൂല അംഗൻവാടിയിൽനിന്ന് കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്‌കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വടക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി.

വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടു ബൂത്തുകൾക്കു മാറ്റമുണ്ട്. വട്ടിയൂർക്കാവ് പഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് സെന്ററിലുണ്ടായിരുന്ന 50, 51 നമ്പർ ബൂത്തുകൾ യഥാക്രമം മണലയം സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച് കോംപൗണ്ടിലെ കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഹാളിന്റെ വടക്ക് ഭാഗം, തെക്കുഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു മാറ്റി.

നേമം മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ചു ബൂത്തുകൾക്കു മാറ്റമുണ്ട്. കാലടി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്‌കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന 84, 85, 86, 87 നമ്പർ ബൂത്തുകൾ യഥാക്രമം കാലടി 563-ാം നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗത്തിന്റെ വനിതാ സമാജം ഹാളിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം, കിഴക്കു വശത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗം, കിഴക്കുവശത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മധ്യ ഭാഗം, കിഴക്കുവശത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗം എന്നിങ്ങനെ സ്ഥാനം മാറ്റി. നേമം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിലുണ്ടായിരുന്ന 150-ാം നമ്പർ ബൂത്ത് സ്വരാജ് ഗ്രന്ഥശാലയിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

പാറശാല മണ്ഡലത്തിലെ പരശുവൈക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ 122-ാം നമ്പർ ബൂത്ത് മഠത്തുവിളാകം 174-ാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയിലേക്കു മാറ്റി. കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ വിളവൂർക്കൽ കൃഷി ഓഫിസിലെ 10-ാം നമ്പർ ബൂത്ത് കൃഷി ഓഫിസിന്റെതന്നെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്കു മാറ്റി.

കോവളം മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴു ബൂത്തുകൾക്കു സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ട്. മുട്ടക്കാട് എൽ.എം.എസ്. പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ ഒന്ന്, 13 നമ്പർ ബൂത്തുകൾ മുട്ടക്കാട് സി.എസ്.ഐ. പാരിഷ് ഹാളിലേക്കു മാറ്റി. കെ.വി. ലോവർ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന 76,77,78 നമ്പർ ബൂത്തുകൾ യഥാക്രമം തെമ്പാമുട്ടം അംഗൻവാടി, തെമ്പാമുട്ടം ഗവ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, തെമ്പാമുട്ടം ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു മാറ്റി. പൂതംകോട് എൽ.പി. സ്‌കൂളിലെ 160-ാം നമ്പർ ബൂത്ത് കാഞ്ഞിരംകുളം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഓഫിസിലേക്കു മാറ്റി. കാഞ്ഞിരംകുളം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഓഫിസിലെ 165-ാം നമ്പർ ബൂത്ത് കാഞ്ഞിരംകുളം ഗവ. ഹൈസ്‌കൂളിലേക്കും സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

നെയ്യാറ്റിൻകര മണ്ഡലത്തിലെ ഇരുമ്പിൽ എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗത്തിലെ 54-ാം നമ്പർ ബൂത്ത് ഇരുമ്പിൽ 23-ാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയിലേക്കും സ്ഥലംമാറ്റി.

ഇതുകൂടാതെ ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 40 പോളിങ് ബൂത്തുകൾ അവ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽത്തന്നെ കെട്ടിടമാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തി

വോട്ടെടുപ്പിന് ആറു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ കമ്മിഷനിങ് പൂർത്തിയായി. തിരുവനന്തപുരം ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പൊതു നിരീക്ഷകൻ ശരവണവേൽരാജും ജില്ലയിലെ പൊലീസ് നിരീക്ഷക ശശി പ്രഭ ദ്വിവേദിയും ജില്ലയിലെ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി.

നിയോജക മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.വി.എം. കമ്മിഷനിങ് പൂർത്തിയായത്. പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്‌ട്രോങ് റൂമുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളും വിവിപാറ്റും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്‌ട്രോങ് റൂമുകളിലെ ക്രമീകരണങ്ങളും നിരീക്ഷകർ പരിശോധിച്ചു.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ നിരീക്ഷകർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കഴക്കൂട്ടം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കഴക്കൂട്ടം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം, അപ്പാപ്പൻ റോഡ്, സെന്റ് ആൻറണീസ് സ്‌ക്കൂൾ ഭാഗങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17) രാവിലെ എട്ടുമണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മണക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ഇരുംകുളങ്ങര, കല്ലടിമുഖം ഭാഗങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17) രാവിലെ ഒൻപതു മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പൂജപ്പുര ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ സ്‌പോർട്ടിംഗ് യൂണിയൻ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ, കേശവൻ നായർ റോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17) രാവിലെ ഒൻപതു മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിച്ചു.

ഫോട്ടോ ക്യാപ്ഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പൊതു നിരീക്ഷകൻ ശരവണവേൽരാജും ജില്ലയിലെ പൊലീസ് നിരീക്ഷക ശശി പ്രഭ ദ്വിവേദിയും ഇ.വി.എം. കമ്മിഷനിങ് കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ.