ആനത്തലവട്ടം -മേൽകടയ്ക്കാവൂർ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് മുടങ്ങുന്നത് യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു

കടയ്ക്കാവൂർ : ആറ്റിങ്ങൽ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നുള്ള കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചത് മേൽകടയ്ക്കാവൂർ ആനത്തലവട്ടം ഭാഗങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഉണ്ടയിരുന്ന 4 ട്രിപ്പുകളാണ് കെഎസ്ആർടിസി നിർത്തിയത്.

മേൽകടയ്ക്കാവൂർ പുതിയകട ഭാഗത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തി റോഡിൽ മെറ്റലിറക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബസിന്റെ ഒരു ട്രിപ്പ് വഴി തിരിച്ച് വിടേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നിറുത്തിവച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസുകൾ കടന്ന് ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ആനത്തലവട്ടം – മേൽകടയ്ക്കാവൂർ പാതയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സർവീസ് പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികൃതരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം ഉടൻ ആരംഭിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അയക്കുകയാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു. ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ എം.എൽ.എ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്.