വക്കത്ത് പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ് റോഡ് വെള്ളക്കെട്ടായി

വക്കം: നിരവധി ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന വക്കം പബ്ലിക് മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള റോഡ് വെള്ളക്കെട്ടായി. ചെറിയ മഴയിലും ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടും. വക്കം മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനിലെ മെയിൻ റോഡിനിരു വശത്തും ഓട നിർമ്മിക്കാത്തതാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ വാദം.

ചെളിവെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടാതെ ഒരാൾക്കും മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. റോഡിലെ മഴവെള്ളം ഒഴുക്കി കളയാൻ ഇനിയും സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്റർലോക് ചെയ്ത റോഡിൽ വെള്ളം തനിയെ താഴുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വാദം. അതോടെ മഴക്കാലത്ത് മാർക്കറ്റിന് മുന്നിലും വെള്ളക്കെട്ടായി .