നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെ കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് മുങ്ങി നടന്നയാൾ പിടിയിൽ

പാലോട് : ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ആള് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വാഹന ഉടമ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനായി ആറ്റിങ്ങൽ MACT കോടതി 2001ൽ ഉത്തരവിടുകയും എന്നാൽ പണമടയ്ക്കാതെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെയും ഒളിവിൽ നടന്ന ടിയാനെ പിടികൂടി ഹാജരാക്കുന്നതിനായി കോടതി ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പാലോട് വില്ലേജിൽ നന്ദിയോട് പച്ച തട്ടാൻ വിളാകത്ത് വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ പിള്ളയുടെ മകൻ ബാലുവിനെയാണ് പാലോട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2001 മുതൽ 9 ശതമാനം പലിശയടക്കം 8 ലക്ഷത്തോളം രൂപ പ്രതി അടയ്ക്കാനുണ്ട്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ ഒരുമാസത്തേയ്ക്ക് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.