ആറ്റിങ്ങലിൽ ലൈഫ് മിഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബ സംഗമം സ്വപ്ന ഭവന സംഗമം 2020 സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമെന്ന ലക്ഷ്യം പൂവണിയുന്നു: ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ

ആറ്റിങ്ങൽ : ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ പരിധിയിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്ന വീടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബ സംഗമം ‘സ്വപ്ന ഭവന സംഗമം 2020’ ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ ചേർന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വി. ശശി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കേരളത്തെ ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ പൂവണിയുന്നതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വി.ശശി പറഞ്ഞു. അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തി ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ 247 വീടുകളാണ് ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയ്ക്ക് അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ 183 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവയുടെ നിർമാണം ഈ മാസം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം.പ്രദീപ് പറഞ്ഞു. പുതുതായി 65 വീടുകൾ കൂടി നഗരസഭയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലൈഫ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഭാവിജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ സംരംഭം , ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ , ആധാർ കാർഡ് , വോട്ടർ ഐഡികാർഡ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ , തുടർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം എന്നിവ സാധ്യമാക്കുന്നതിനാണ് സംഗമം കൂടിയത്.

നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം. പ്രദീപ്‌, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആർ. എസ് രേഖ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.