പറണ്ടക്കുഴി – ചേറാട്ടുകുഴി റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പഴയകുന്നുമ്മൽ: പറണ്ടക്കുഴി – ചേറാട്ടുകുഴി റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ബി.സത്യൻ എം.എൽ.എ നിർവഹിച്ചു. എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നു 30 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് റോഡ് നിർമാണം നടത്തിയത്. പഴയകുന്നുമ്മൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ. രാജേന്ദ്രൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഡംഗങ്ങളായ രതീഷ്, ജി.എൽ അജീഷ്, കെ.എസ്. ഷിബു, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു