പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വളപ്പിൽ പത്തുകോടി രൂപ മുടക്കിൽ പത്തു നിലയിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ

പോത്തൻകോട്: പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വളപ്പിൽ പത്തു കോടി രൂപ മുടക്കി പത്തു നിലയിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നു. കഴക്കൂട്ടം വാർഡിലാണ് പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ബ്ളോക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തി സ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാനിബ ബീഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.

കഴക്കൂട്ടത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടു വരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ സർക്കാർ കഴക്കൂട്ടത്തിനായി 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത്. ഒരേക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിലവിലെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ച് മാറ്റിയാണ് കെട്ടിട സമുച്ഛയം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിനായി തുക കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വന്നാൽ കണ്ടെത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടു കൂടി ബ്ളോക്ക് ഓഫീസ് കൂടാതെ സബ് ആർ.ടി.ഒ ഓഫീസ്, ട്രഷറി, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, സർവെ ഓഫീസ്, രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ്, എംപ്ളോയിമെന്റ് ഓഫീസ് അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഒറ്റ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും.

ഭാവിയിൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയും, കഴക്കൂട്ടം താലൂക്കും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൽക്കാലത്തേക്ക് ബ്ളോക്കിലെ നിലവിലുള്ള ഓഫീസുകൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റും. ഒരു വർഷത്തിനകം കെട്ടിട സമുച്ഛയം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാട്ടായിക്കോണം സദാനന്ദൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സമയത്താണ് പോത്തൻകോട് ബ്ളോക്ക് ഓഫീസിനായി ഈ സ്ഥലം ലഭിച്ചത്. ഒരേക്കറോളം ഭൂമി വസ്തു ഉടമ സർക്കാരിന് കൈമാറിയത് ഒരു രൂപയ്ക്കായിരുന്നു.