മരണ കയത്തിൽ മുങ്ങിത്താണ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് രക്ഷകനായി പതിനെട്ടുകാരനായ ആഷിക്

അണ്ടൂർക്കോണം: വെള്ളൂർ ആനതാഴ്ച്ചിറയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങിത്താണപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടി.ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാലിനാണ് സംഭവം. നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് സമീപത്തുള്ള 6 സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളാണ് കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. നീന്തുന്നതിനിടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങിപ്പോയി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലവിളികേട്ട് സമീപത്തുള്ള ചിറതലയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ പതിനെട്ടുകാരനായ ആഷിക് ചിറയിലേക്ക് ചാടി വിദ്യാർത്ഥിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങിത്താണപ്പോൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുകൾ ഓടിക്കളഞ്ഞതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. വെള്ളൂർ വാർഡംഗം വി. ജയചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിദ്യാർത്ഥികളെ അവർക്കൊപ്പം വിട്ടു. പലപ്രാവശ്യമായി കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മൂന്നുപേർ ഈ ചിറയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.