പൊങ്കാല പൊൻ പഴവുമായി ആനാട് :ഒരു കിലോ പഴത്തിന് 20 രൂപ മാത്രം..

ആനാട് : ആനാട് കർഷക ചന്തയിൽ നിന്നും ലേലം പിടിച്ച പാളയന്തോടൻ കുലകൾ പഴുപ്പിച്ച് കർഷകൻ സദാനന്ദനും, മകൻ അജിത്തും, അമ്മ കരുണ കുമാരിയും ആനാട് ജംഗ്ഷനിൽ കൃഷിഭവന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ നടത്തുന്ന ആനാടമൃതം ഭഷ്യക്കലവറ യൂണിറ്റ് ഒന്നിലൂടെ സൗജന്യ നിരക്കിൽ വില്പന നടത്തുന്നു. ഒരു കിലോ പായസ പ്രിയ പഴത്തിന് 20 രൂപയും വാങ്ങുന്നവർക്ക് കർഷക സമ്മാനമെന്ന നിലയിൽ രണ്ട് തൂശനിലയും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു.

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ ആനാട് സുരേഷ് ആദ്യ വില്പന നടത്തിയ പഴം വില്പന ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഷീല, സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാരായ
അക്ബർഷാൻ, ഷീബാ ബീവി, ജനപ്രതിനിധികളായ സിന്ധു, മൂഴി ചന്ദ്രൻ ,പുത്തൻപാലം ഷഹിർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കൃഷി ആഫീസർ എസ്.ജയകുമാറു, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ആനന്ദും പൊൻപഴമൊരുക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അരി, പച്ചക്കറി, തേൻ, വെളിച്ചെണ്ണ തുടങ്ങിയ കാർഷികോല്പന്നങ്ങൾ എന്തും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യക്കലവറയായി ഈ ആനാടമൃതം യൂണിറ്റിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് പദ്ധതി.