വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി -ഉത്തരവുകളിലൂടെ അധ്യാ‌പകരെ അപഹസിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹം: കെ പി എസ് ടി എ

വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അധ്യാപകർ ഹാജരാകേണ്ടതില്ലെന്ന ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കെ അധ്യാപകർ സ്‌കൂളുകളിൽ ഹാജരാകണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പ് തീർത്തും അനുചിതവും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണ് . തസ്തിക വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ തുടർന്നു വരുന്ന അധ്യാപക ദ്രോഹ നടപടികളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരൊ, കളക്ടർമാരൊ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അധ്യാപകർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഹാജരാകേണ്ടതില്ലാ എന്ന ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെയാണ് ഇതിന് വിരുദ്ധമായ തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് . കുട്ടികൾ ഇല്ലാതെ അധ്യാപകർമാത്രം സ്കൂളുകളിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. മാർച്ച് 11 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ 1 മുതൽ 7വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും അവധി നൽകികൊണ്ട് 10ന് സർക്കാർ തീരുമാനം ഉണ്ടായി എങ്കിലും 11ന് വൈകിട്ട് മാത്രമാണ് അധ്യാപകർ ഹാജരാകണമെന്ന അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.11ന് രാവിലെ മുതൽ അധ്യാപകർ ഹാജരാകണമെന്ന് അന്ന് വൈകിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെ പരിഹാസ്യമാണ്. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത നൽകേണ്ടിയിരുന്ന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകർ ഹാജരാകണമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുടേയൊ പ്രേരണയാലാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അധ്യാപകർ സ്കൂളിൽ പരസ്പരം അകലം പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് (മിണ്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് ചുരുക്കം) വിരോധാഭാസവുമാണ്. വാർഷീക പരീക്ഷ പോലും വേണ്ടെന്ന് വച്ച് സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകർ ഹാജരാകണമെന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. ഈ ഇരുപത് ദിവസവും സ്‌കൂളുകളിൽ ഹാജരായി പരസ്പരം മിണ്ടാതെ അകലം പാലിച്ച് കൊണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാനിംഗ് അധ്യാപകർ എങ്ങിനെയാണ് നടത്തേണ്ടതെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം. സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം അധ്യാപകർ സ്കൂളിൽ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. അധ്യാപകരെ അപഹസിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം സർക്കാർ പിൻവലിക്കണം എന്ന് കെ.പി.എസ്.ടി.എ. ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി സർക്കാരിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു.