നാവായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് വിപുലമായ സൗകര്യം

നാവായിക്കുളം : ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കികൊണ്ട് നാവായിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാതൃകയായി. കെഎസ്എഫ്ഇ യുടെ കല്ലമ്പലം ബ്രാഞ്ചുമായി ചേർന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 26 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ഉള്ള ടിവികളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തമ്പി നിർവഹിച്ചു. പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ അംഗൻവാടികൾ,സ്കൂളുകൾ വായന ശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ടിവി സ്ഥാപിക്കുന്നത്.വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ബിനു അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കുടവൂർ നിസാം,കെ ദേവദാസൻ,ശശികല,പ്രസാദ് ബികെ,കെഎസ്എഫ്ഇ കല്ലമ്പലം ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി , അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി,ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർ വൈസർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.