കല്ലറ ബിവറേജസിലെ ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്

പഴയകുന്നുമ്മൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നെടുമ്പാറയിൽ (വാർഡ് 4 ) ഒരു ഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യുവതിയുമായി സമ്പർക്കം ഉള്ളവരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പാപ്പാല ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ (വാർഡ് 17)താമസം ഉള്ള കല്ലറ ബിവറേജസിലെ ജീവനക്കാരനായ യുവാവിനും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഈ യുവാവ് ആശുപത്രിയിലെത്തുകയും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്നലേയും ഇന്നുമായി പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം ഉള്ളവർക്ക് നാളെ (27/ 08/2020) അടയമൺ പി എച്ച് സി യിൽ ആൻ്റിജൻ പരിശോധന നടത്തുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചെന്ന്
അഡ്വ. ബി. സത്യൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു.