തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 434 പേർക്ക് കോവിഡ്, വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ..

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 434പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 428 പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴിയാണ് രോഗ ബാധയേറ്റത്. 5 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് ജില്ലയിൽ 197 പേർ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടി.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 434 പേര്‍ക്കാണ്
കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ..

1. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
2. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
3. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
4. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
5. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
6. കുരുതംകോട് സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
7. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
8. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
9. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
10. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
11. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
12. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 29 കാരന്‍.
13. വെള്ളയംദേശം സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
14. വെള്ളയംദേശം സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
15. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
16. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
17. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
18. മുക്കോല മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
19. വെങ്ങാനൂര്‍ നെല്ലിവിള സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
20. വെങ്ങാനൂര്‍ നെല്ലിവിള സ്വദേശിനി(05), സമ്പര്‍ക്കം.
21. വെങ്ങാനൂര്‍ നെല്ലിവിള സ്വദേശിനി(07), സമ്പര്‍ക്കം.
22. വെങ്ങാനൂര്‍ നെല്ലിവിള സ്വദേശി(08), സമ്പര്‍ക്കം.
23. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
24. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
25. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
26. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(07), സമ്പര്‍ക്കം.
27. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
28. കൊല്ലയില്‍ സ്വദേശിനി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
29. വെങ്ങാനൂര്‍ നെല്ലിവിള സ്വദേശിനി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
30. വെങ്ങാനൂര്‍ നെല്ലിവിള സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
31. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
32. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
33. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
34. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
35. കടയ്ക്കല്‍ കുമ്മിള്‍ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
36. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
37. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
38. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 37 കാരന്‍.
39. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
40. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 70 കാരി.
41. നേമം ഇടക്കോട് സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
42. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
43. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
44. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
45. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.(44, 45 വെവ്വേറെ വ്യ
ക്തികള്‍)
46. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി(68), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
47. ശ്രീവരാഹം സ്വദേശിനി(60), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
48. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
49. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(41), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
50. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(1), സമ്പര്‍ക്കം.
51. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
52. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
53. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
54. മുടിപ്പുര സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
55. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(50), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
56. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
57. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
58. വെള്ളറട സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
59. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
60. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
61. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
62. പാറശ്ശാല നെടുവന്‍വിള സ്വദേശിനി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
63. കായിക്കര സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
64. പാറശ്ശാല നെടുവന്‍വിള സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
65. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
66. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
67. നെടുവാന്‍വിള സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
68. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
69. പാങ്ങോട് ചന്തമുക്ക് സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
70. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
71. പാച്ചല്ലൂര്‍ വാഴമുട്ടം സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
72. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 45 കാരി.
73. കാലടി മരുതൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
74. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 50 കാരന്‍.
75. കാലടി മരുതൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
76. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
77. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.(76, 77 വെവ്വേറെ വ്യക്തികള്‍)
78. കാലടി മരുതൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
79. മമ്പള്ളി പുതുമണല്‍ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
80. മമ്പള്ളി പുതുമണല്‍ സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
81. മമ്പള്ളി പൊങ്ങന്‍വിളാകം സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
82. മമ്പള്ളി പൊങ്ങന്‍വിളാകം സ്വദേശി(53, സമ്പര്‍ക്കം.
83. പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
84. മമ്പള്ളി പൊങ്ങന്‍വിളാകം സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
85. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(55), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
86. മമ്പള്ളി മുുതുറ സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
87. പൂവാര്‍ ഇ.എം.എസ് കോളനി സ്വദേശിനി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
88. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
89. മമ്പള്ളി നെടിയവിളാകം സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
90. മമ്പള്ളി നെടിയവിളാകം സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
91. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
92. പുരയിടം സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
93. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(87), സമ്പര്‍ക്കം.
94. മമ്പള്ളി പൊന്നന്‍വിളാകം സ്വദേശിനി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
95. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
96. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
97. മമ്പള്ളി പൊന്നന്‍വിളാകം സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
98. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 3 വയസുകാരി.
99. മമ്പള്ളി പൊന്നന്‍വിളാകം സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
100. പുരയിടം സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
101. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 50 കാരി.
102. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
103. മമ്പള്ളി പൊന്നന്‍വിളാകം സ്വദേശി(09), സമ്പര്‍ക്കം.
104. കൊടിയ്ക്കകം സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
105. പാളയം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
106. മമ്പള്ളി കൊച്ചുകിണറ്റിന്‍മൂട് സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
107. കരമന കാലടി സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
108. പുരയിടം സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
109. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(55), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
110. പുരയിടം സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
111. വാരിയംകോട് സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
112. കുന്നുംപുറം സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
113. പുത്തന്‍മണ്ണ് സ്വദേശി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
114. കെട്ടുപാറ സ്വദേശി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
115. കെട്ടുപാറ സ്വദേശിനി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
116. കെട്ടുപാറ സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
117. കെട്ടുപാറ സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
118. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
119. പുതുമണ്ണ് സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
120. നാല്‍പറവട്ടം സ്വദേശി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
121. പുരയിടം സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
122. വയറ്റുവിള സ്വദേശി(69), സമ്പര്‍ക്കം.
123. കാരോട് സ്വദേശി(89), സമ്പര്‍ക്കം.
124. കെട്ടുപാറ സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
125. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 32 കാരന്‍.
126. പുരയിടം സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
127. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 19 കാരന്‍.
128. തൈവിളാകം സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
129. മണ്ണക്കുളം സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
130. കുന്നുംപുറം സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
131. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 19 കാരന്‍.
132. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
133. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
134. നാല്‍പ്പാറവട്ടം സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
135. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
136. നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
137. മാണിക്കവിളാകം സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
138. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(94), സമ്പര്‍ക്കം.
139. പിരാവിളകം സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
140. കാട്ടാക്കട ചാമവിള സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
141. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
142. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
143. കട്ടിലകം സ്വദേശി(83), സമ്പര്‍ക്കം.
144. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(32), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
145. കരിനട സ്വദേശി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
146. കാട്ടാക്കട ചാമവിള സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
147. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(66), സമ്പര്‍ക്കം.
148. മുട്ടട സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
149. വിളവൂര്‍ക്കല്‍ മലയം സ്വദേശി(67), സമ്പര്‍ക്കം.
150. കാട്ടാക്കട ചാമവിള സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
151. പേരൂര്‍ക്കട മണ്ണാമൂല സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
152. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
153. പുരയിടം സ്വദേശി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
154. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
155. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(78), സമ്പര്‍ക്കം.
156. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 29 കാരി.
157. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
158. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(77), സമ്പര്‍ക്കം.
159. പുത്തന്‍മണ്ണ് സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
160. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
161. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 70 കാരി.
162. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
163. വിളക്കുമാടം സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
164. വിളക്കുമാടം സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
165. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 56 കാരന്‍.
166. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
167. മമ്പള്ളി മയിലമൂട് സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
168. വിളക്കുമാടം സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
169. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
170. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
171. കാക്കവിള സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
172. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
173. തിരുമല പാങ്ങോട് സ്വദേശി(58), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
174. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(46), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
175. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
176. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
177. തിരുമല സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
178. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി (28), സമ്പര്‍ക്കം.
179. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
180. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 2 വയസുകാരന്‍.
181. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
182. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
183. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 26 കാരി.
184. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 55 കാരന്‍.
185. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
186. പുരയിടം സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
187. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
188. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 6 വയസുകാരി.
189. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
190. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
191. വെള്ളായണി സ്വദേശി(58), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
192. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(92), സമ്പര്‍ക്കം.
193. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
194. പൊങ്ങന്‍വിളാകം സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
195. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
196. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
197. പൊങ്ങന്‍വിളാകം സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
198. പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
199. പുരയിടം സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
200. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
201. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
202. പുലിയൂര്‍ സ്വദേശി(27), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
203. പുരയിടം സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
204. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
205. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
206. പ്ലാവറ സ്വദേശി(49), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
207. ഓലവിളാകം സ്വദശേിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
208. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
209. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
210. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
211. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
212. നേമം സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
213. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
214. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
215. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(86), സമ്പര്‍ക്കം.
216. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
217. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
218. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 18 കാരി.
219. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
220. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
221. മുടിപ്പുര സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
222. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
223. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
224. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 33 കാരന്‍.
225. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
226. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
227. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
228. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 26 കാരന്‍.
229. മുള്ളറവിള സ്വദേശിനി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
230. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 40 കാരി.
231. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
232. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
233. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
234. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
235. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(74), സമ്പര്‍ക്കം.
236. അയ്യപ്പത്തോട് സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
237. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
238. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
239. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
240. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
241. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(66), സമ്പര്‍ക്കം.
242. കായിക്കര സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
243. മുക്കോല സ്വദേശിനി(55), മരണപ്പെട്ടു.
244. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
245. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
246. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
247. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
248. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
249. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
250. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
251. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
252. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
253. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
254. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
255. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
256. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
257. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച സ്ത്രീ.
258. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 68 കാരന്‍.
259. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
260. കായിക്കര സ്വദേശിനി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
261. കായിക്കര സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
262. കായിക്കര സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
263. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
264. ഇടക്കുടി സ്വദേശിനി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
265. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
266. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
267. ഇടക്കുടി സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
268. കായിക്കര സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
269. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 63 കാരന്‍.
270. കായിക്കര ഇടക്കുടി സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
271. മരിയപുരം സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
272. കല്ലിപ്പാറ സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
273. പെരുന്താന്നി സ്വദേശി(66), സമ്പര്‍ക്കം.
274. മരിയപുരം സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
275. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
276. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(32) , സമ്പര്‍ക്കം.
277. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
278. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശി(5), സമ്പര്‍ക്കം
279. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
280. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
281. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
282. എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
283. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
284. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
285. വട്ടപ്പുല്ല് സ്വദേശിനി(85), സമ്പര്‍ക്കം.
286. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(80), സമ്പര്‍ക്കം.
287. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
288. ആര്യനാട് സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
289. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനിനി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
290. മേക്കുമുറി സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
291. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
292. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
293. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
294. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
295. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
296. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
297. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(19, സമ്പര്‍ക്കം.
298. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
299. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
300. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
301. ആര്യനാട് സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
302. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
303. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
304. വിതുര സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
305. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
306. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
307. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
308. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
309. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
310. മണ്ണകുളം സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
311. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
312. മണ്ണുകുളം സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
313. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
314. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
315. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
316. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
317. കോവളം സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
318. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
319. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
320. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
321. കുളക്കോട് സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
322. കുളക്കോട് സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
323. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
324. പുത്തന്‍മണ്ണ് സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
325. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
326. കുളക്കോട് സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
327. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
328. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.(327, 328 വെ
വ്വേറെ വ്യക്തികള്‍).
329. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
330. കുളക്കോട് സ്വദേശിനി(83), സമ്പര്‍ക്കം.
331. പുരയിടം സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
332. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
333. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
334. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
335. എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശി(60, സമ്പര്‍ക്കം.
336. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
337. കെട്ടുപാറ സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
338. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ പൂജപ്പുര, സമ്പര്‍ക്കം.
339. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
340. മണ്ണോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
341. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(79), സമ്പര്‍ക്കം.
342. പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
343. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
344. മലയം സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
345. വെണ്‍കുളം സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
346. കല്ലുവാതുക്കല്‍ സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
347. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
348. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
349. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
350. തിരുമല സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
351. വെണ്‍കുളം സ്വദേശിനി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
352. കൊഞ്ചിറ സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
353. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
354. പനയം സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
355. പനങ്ങോട് സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
356. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
357. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
358. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
359. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
360. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
361. കൊല്ലോട് അന്തിയൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
362. തോട്ടിന്‍കര സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
363. കുത്തരയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
364. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
365. വട്ടവിള സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
366. പാലോട് സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
367. കരിമണല്‍ സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
368. കൊച്ചുതുറ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
369. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
370. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(31), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
371. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
372. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
373. അമരവിള സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
374. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
375. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
376. നിലമാമൂട് സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
377. പടപ്പറ സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
378. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശിനി(57), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
379. പടപ്പറ സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
380. കല്ലാട്ടുകാവ് സ്വദേശിനി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
381. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
382. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
383. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
384. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
385. വേങ്കോട് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
386. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
387. ഇരുമ്പില്‍ സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
388. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
389. മരുതന്‍കുഴി സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
390. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
391. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
392. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
393. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
394. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(83), സമ്പര്‍ക്കം.
395. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
396. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
397. വലിയതുറ സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
398. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
399. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
400. കരിംകുളം സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
401. പുതിയതുറ സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
402. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
403. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
404. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
405. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
406. ചായ്ക്കുളം സ്വദേശിനി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
407. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
408. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
409. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
410. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
411. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(78), സമ്പര്‍ക്കം.
412. വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
413. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
414. മണക്കാട് സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
415. മണക്കാട് സ്വദേശി(74), സമ്പര്‍ക്കം.
416. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
417. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
418. കൊടങ്ങാവിള സ്വദേശിനി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
419. കൊടങ്ങാവിള സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
420. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ 82 കാരന്‍.
421. കരിംകുളം സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
422. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
423. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
424. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(71), സമ്പര്‍ക്കം.
425. ഇളമ്പ പാറമുക്ക് സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
426. അൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
427. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
428. അയിരൂര്‍ സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
429. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
430. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
431. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
432. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
433. മേലാറ്റിങ്ങല്‍ ആലംകോട് സ്വദേശിനി(24), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
434. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(75), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.