തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 540 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു,

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 540 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 519 പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴി. ജില്ലയിലെ 7 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ്. ജില്ലയിൽ 224 പേർ രോഗമുക്തരായി

കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്
ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ – 517
1. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശിനി(46)
2. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശി(53)
3. തൃക്കണ്ണാപുരം ആറാമട സ്വദേശി(36)
4. മലയം സ്വദേശി (35)
5. പുളിമൂട് സ്വദേശിനി (58)
6. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി (37)
7. വലിയവേളി സ്വദേശിനി (34)
8. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി (42)
9. കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശി (25)
10. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി (30)
11. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി (40)
12. നേമം സ്വദേശിനി (30)
13. മരിയനാട് സ്വദേശിനി (32)
14. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി (30)
15. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി(8)
16. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി (12)
17. ശാന്തിപുരം സ്വദേശി (59)
18. ശാന്തിപുരം സ്വദേശി (09
19. മരിയനാട് സ്വദേശി (10)
20. മരിയനാട് സ്വദേശിനി (32
21. മരിയനാട് സ്വദേശിനി (59)
22. മരിയനാട് സ്വദേശി (65
23. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(58)
24. മരിയനാട് സ്വദേശി(36)
25. മരിയനാട് സ്വദേശി (26)
26. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(31)
27. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശി(34)
28. മരിയനാട് സ്വദേശി (20)
29. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(58)
30. മരിയനാട് സ്വദേശി (32)
31. മരിയനാട് സ്വദേശി (34)
32. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി(35)
33. ഇടവച്ചാല്‍ സ്വദേശി(2)
34. ഇടവച്ചാല്‍ സ്വദേശിനി(47)
35. ഇടവച്ചാല്‍ സ്വദേശിനി(22)
36. ഇടവച്ചാല്‍ സ്വദേശി(25)
37. വാവറമ്പലം സ്വദേശിനി(24)
38. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശി(56)
39. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(33)
40. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(48)
41. നട്ടുവാന്‍കാവ് സ്വദേശിനി(58)
42. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(55)
43. പനക്കോട് സ്വദേശി(32)
44. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(05)
45. മഞ്ഞമല സ്വദേശി(37)
46. മരിയനാട് സ്വദേശി(58)
47. തൈവിളാകം സ്വദേശിനി(60)
48. പ്ലാമൂട് സ്വദേശി(46)
49. പനക്കോട് സ്വദേശിനി(26)
50. മഠത്തില്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(29)
51. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിനി(6 മാസം)
52. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(50)
53. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(52)
54. മുട്ടട സ്വദേശിനി(45)
55. പൂവത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(70)
56. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശിനി(43)
57. മുക്കോല സ്വദേശിനി(55)
58. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(45)
59. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(20)
60. മുക്കോല സ്വദേശി(76)
61. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(58)
62. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(47)
63. അയിര സ്വദേശി(63)
64. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(55)
65. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(42)
66. മരിയനാട് സ്വദേശി(30)
67. പനങ്ങോട് സ്വദേശിനി(84)
68. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(32)
69. മരിയനാട് സ്വദേശി(27)
70. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(13)
71. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(40)
72. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(41)
73. ചാന്നാന്‍കര സ്വദേശിനി(15)
74. കാരോട് സ്വദേശിനി(49)
75. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(48)
76. കാട്ടായിക്കോണ് സ്വദേശി(62)
77. മരിയനാട് സ്വദേശി(54)
78. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(08)
79. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(44)
80. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിനി(50)
81. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(25)
82. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(17)
83. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(05)
84. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(45)
85. മൈലക്കര സ്വദേശി(25)
86. തുമ്പ സ്വദേശി(39)
87. പുതുവല്‍ സ്വദേശി(32)
88. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(17)
89. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(43)
90. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(76)
91. കുഴിവിളാകം സ്വദേശിനി(44)
92. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(65)
93. മരിയനാട് സ്വദേശി(27)
94. 17 വയസുള്ള സ്ത്രീ
95. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(07)
96. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശിനി(52)
97. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(17)
98. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശിനി(13)
99. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(19)
100. കീഴാരൂര്‍ സ്വദേശി(18)
101. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(66)
102. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശിനി(37)
103. മുക്കോല സ്വദേശി(15)
104. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(48)
105. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(46)
106. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(102)
107. പനപ്പാംകുന്ന് സ്വദേശിനി(22)
108. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(50)
109. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(63)
110. ഭഗവതിനട സ്വദേശിനി(01)
111. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(63)
112. പിറവിളാകം സ്വദേശി(63)
113. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(50)
114. കുടയല്‍ സ്വദേശിനി(59)
115. നെല്ലിവിള സ്വദേശിനി(65)
116. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(50)
117. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(35)
118. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(53)
119. വലിയതുറ സ്വദേശി(39)
120. മാധവപുരം സ്വദേശി(22)
121. ഒരുവാതില്‍കോട്ട സ്വദേശി(53)
122. പുളിമാന്‍കോട് സ്വദേശിനി(45)
123. കുടയല്‍ സ്വദേശിനി(25)
124. കുടയല്‍ സ്വദേശി(28)
125. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(03)
126. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(37)
127. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(34)
128. പരപ്പാംകുന്ന് സ്വദേശിനി(28)
129. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(36)
130. അമരവിള സ്വദേശിനി(27)
131. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(22)
132. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(38)
133. പരപ്പാംകുന്ന് സ്വദേശി(05)
134. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(21)
135. മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി(68)
136. അരുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(46)
137. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(57)
138. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(72)
139. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി(40)
140. ചിറ്റിയൂര്‍കോട് സ്വദേശി(67)
141. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(22)
142. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(02)
143. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(71)
144. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(30)
145. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(69)
146. അമ്പലത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(67)
147. പാലച്ചിറ സ്വദേശി(26)
148. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(25)
149. 30 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
150. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(2)
151. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(07)
152. നാവായിക്കുളം സ്വദേശിനി(31)
153. വെട്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി(17)
154. വെട്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി(38)
155. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(52)
156. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശി(48)
157. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(47)
158. വെളിയംകോട് സ്വദേശിനി(56)
159. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശി(66)
160. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(70)
161. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(17)
162. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(16)
163. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(45)
164. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(21)
165. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(33)
166. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(62)
167. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(54)
168. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(64)
169. ആനയറ സ്വദേശി(20)
170. അരശുമൂട് സ്വദേശി(19)
171. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(49)
172. അരശുമൂട് സ്വദേശി(18)
173. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(68)
174. മച്ചേല്‍ സ്വദേശിനി(35)
175. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(39)
176. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(55)
177. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(44)
178. അരശുമൂട് സ്വദേശി(38)
179. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(33)
180. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(42)
181. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(05)
182. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(56)
183. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(14)
184. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(47)
185. തിരുമല വട്ടവിള സ്വദേശിനി(68)
186. കോട്ടുകാല്‍കോണം സ്വദേശി(24)
187. തളച്ചാന്‍വിള സ്വദേശിനി(83)
188. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(16)
189. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(30)
190. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(33)
191. പേട്ട സ്വദേശി(08)
192. കോട്ടുകാല്‍കോണം സ്വദേശി(50)
193. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(62)
194. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(38)
195. അഞ്ചാലിക്കോണം സ്വദേശി(13)
196. ചാല സ്വദേശിനി(19)
197. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(35)
198. ചാല സ്വദേശി(23)
199. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(75)
200. കട്ടാല്‍ക്കല്‍കോണം സ്വദേശി(57)
201. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(02)
202. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(05)
203. ആര്യശ്ശാല സ്വദേശിനി(45)
204. 21 വയസുള്ള സ്ത്രീ.
205. ചാല സ്വദേശി(33)
206. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(42)
207. തളച്ചാന്‍വിള സ്വദേശിനി(54)
208. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(25)
209. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(50)
210. കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(21)
211. കല സ്വദേശി(22)
212. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(65)
213. കൊണ്‍കോട്ടുപാറ സ്വദേശി(14)
214. അമ്പൂരി സ്വദേശിനി(39)
215. കാഞ്ഞിരംമൂട് സ്വദേശിനി(25)
216. കാഞ്ഞിരംമൂട് സ്വദേശി(68)
217. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(46)
218. കാഞ്ഞിരംമൂട് സ്വദേശി(37)
219. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(12)
220. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(42)
221. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(26)
222. ഊളമ്പാറ സ്വദേശിനി(66)
223. കാന്തല്ലൂര്‍ ചീനിവിള സ്വദേശി(27)
224. കിളിക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(18)
225. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(30)
226. കരകുളം സ്വദേശി(18)
227. അമ്പൂരി സ്വദേശി(18)
228. മാവടിക്കാല സ്വദേശി(50)
229. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(52)
230. അമ്പൂരി സ്വദേശിനി(5047)
231. മായം സ്വദേശി(5147)
232. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(51)
233. കരകുളം സ്വദേശിനി(41)
234. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(76)
235. ചാരോട്ടുകോണം സ്വദേശി(49)
236. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(18)
237. മൂന്നു വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
238. കല്ലമല സ്വദേശി(34)
239. കരകുളം സ്വദേശിനി(52)
240. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(22)
241. പുതുകുളങ്ങര സ്വദേശി(30)
242. കീഴൂര്‍ സ്വദേശിനി(39)
243. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശി(17)
244. ഭരതന്നൂര്‍ സ്വദേശി(36)
245. പുതുകുളങ്ങര സ്വദേശി(35)
246. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(75)
247. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(15)
248. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശിനി(37)
249. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(49)
250. തിരുപുറം സ്വദേശി(34)
251. കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(23)
252. കക്കാട് സ്വദേശി(30)
253. ശാസ്ത്രീനഗര്‍ സ്വദേശിനി(56)
254. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(63)
255. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(70)
256. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(65)
256. പാറശ്ശാല കീഴേത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(49)
257. തിരുമല വട്ടവിള സ്വദേശിനി(26)
258. നാരകത്തിന്‍കുഴി സ്വദേശി(46)
259. നാരകത്തിന്‍കുഴി സ്വദേശിനി(42)
260. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(38)
261. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(27)
262. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(06)
263. മണ്ണൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി (64)
264. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(37)
265. ഉദിയന്‍കുളങ്ങക സ്വദേശി(35)
266. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(70)
267. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(43)
268. കിഴക്കിന്‍കര സ്വാതിപുരം സ്വദേശിനി(28)
269. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശിനി(13)
270. കുടയല്‍ സ്വദേശി(01)
271. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശിനി(34)
272. പരുത്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(26)
273. അമരവിള സ്വദേശിനി(06)
274. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശിനി(07)
275. മുട്ടട സ്വദേശി(04)
276. ഉറിയാക്കോട് സ്വദേശിനി(40)
277. ഉറിയാക്കോട് സ്വദേശി(48)
278. കീഴ്‌കൊല്ല സ്വദേശി(62)
279. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(31)
280. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(50)
281. മരിയം സ്വദേശിനി(53)
282. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(48)
283. കൂത്താളി സ്വദേശിനി(36)
284. വട്ടവിള സ്വദേശി(49)
285. വെള്ളറട സ്വദേശി(13)
286. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(13)
287. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(27)
288. 55 വയസ്സുള്ള പുരുഷന്‍
289. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(74)
290. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(50)
291. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(19)
292. വേങ്കോട് സ്വദേശി(47)
293. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശിനി(39)
294. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(25)
295. പേഴുമൂട് സ്വദേശി(65)
296. പോങ്ങുമൂട് സ്വദേശി(69)
297. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(55)
298. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശിനി(58)
299. വട്ടവിള സ്വദേശി(22)
300. മുക്കോല സ്വദേശിനി(65)
301. മഞ്ചന്‍കോട് സ്വദേശിനി(38)
302. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(43)
303. ചാമവിള ഭഗവതിനട സ്വദേശി(66)
304. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(18)
305. വട്ടവിള സ്വദേശി(43)
306. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(43)
307. കോട്ടുകാല്‍കോണം സ്വദേശിനി(59)
308. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(50)
309. ഓണംകോട് സ്വദേശിനി(41)
310. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(22)
311. 18 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
312. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(27)
313. പെരുമല സ്വദേശിനി(60)
314. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(36)
315. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(20)
316. കരിമ്പുവിള സ്വദേശിനി(31)
317. 36 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
318. പേഴുമൂട് സ്വദേശി(18)
319. കൊറ്റാമം സ്വദേശി(30)
320. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(38)
321. ചെരിഞ്ഞാംകോണം സ്വദേശി(32)
322. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(48)
323. മച്ചേല്‍ സ്വദേശി(05)
324. എള്ളുവിള സ്വദേശി(55)
325. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(45
326. അമരവിള സ്വദേശി(31)
327. ഏണിക്കര സ്വദേശിനി(50)
328. പേഴുമൂട് സ്വദേശി(72)
329. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(68)
330. മുക്കോല സ്വദേശി(40)
331. കാരക്കോണം സ്വദേശി(49)
332. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(62)
333. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(32)
334. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(33)
335. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(17)
336. മച്ചേല്‍ സ്വദേശിനി(62)
337. അൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(27)
338. മിതൃമല സ്വദേശി(35)
339. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(50)
340. ഭഗവതിനട സ്വദേശിനി(60)
341. വഴിമുക്ക് സ്വദേശിനി(36)
342. കോട്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി(29)
343. വലുപച്ച സ്വദേശി(12)
344. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(19)
345. വലുപച്ച സ്വദേശി(41)
346. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(02)
347. കോട്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി(06)
348. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(44)
349. 55 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
350. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(23)
351. വാരുവിള സ്വദേശിനി(50)
352. പരണിയം സ്വദേശി(63)
353. കോട്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി(28)
354. വലുപച്ച സ്വദേശി(14)
355. പാലംകോണം സ്വദേശി(38)
356. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(19)
357. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(53)
358. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(63)
359. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(20)
360. പാറക്കുഴി സ്വദേശി(07)
361. വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശിനി(22)
362. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(43)
363. പാറക്കുഴി സ്വദേശി(10)
364. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(56)
365. 5 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
366. പാറക്കുഴി സ്വദേശി(65)
367. ഒരുവാതില്‍ക്കോട്ട സ്വദേശി(62)
368. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(65)
369. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(39)
370. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)
371. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(30)
372. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(24)
373. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(72)
374. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(57)
375. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(48)
376. നേമം പാലൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(63)
377. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(34)
378. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(48)
379. തൊളിക്കുഴി സ്വദേശി(02)
380. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(03)
381. വലിയതോപ്പ് സ്വദേശിനി(51)
382. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(07)
383. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(37)
384. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(70)
385. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(23)
386. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(18)
387. കരമന സ്വദേശിനി(56)
388. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(45)
389. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(21)
390. കല്ലോട് സ്വദേശി(81)
391. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(45)
392. തിരുപുറം സ്വദേശി(35)
393. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(45)
394. കുറ്റിമൂട് സ്വദേശിനി(60)
395. വെള്ളായണി സ്വദേശിനി(09)
396. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(08)
397. കുറ്റിമൂട് സ്വദേശി(61)
398. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(19)
399. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(50)
400. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(53)
401. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(68)
402. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(33)
403. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(15)
404. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(20)
405. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(28)
406. കടക്കുളം കോളനി സ്വദേശിനി(06)
407. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(16)
408. കാരക്കോണം സ്വദേശി(22)
409. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(17)
410. ഊക്കോട് സ്വദേശി(75)
411. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(42)
412. പേഴുമൂട് സ്വദേശി(20)
413. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(40)
414. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(71)
415. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(29)
416. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(48)
417. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(34)
418. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(52)
419. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(60)
420. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(22)
421. വലിയതുറ സ്വദേശി(19)
422. പുന്നപുരം സ്വദേശിനി(48)
423. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(05)
424. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(17)
425. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(10)
426. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(45)
427. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(33)
428. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(20)
429. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(22)
430. കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(19)
431. കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(44)
432. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(56)
433. നേമം ഇടക്കോട് സ്വദേശിനി(74)
434. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)
435. പള്ളിക്കല്‍ സ്വദേശിനി(48)
436. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(01)
437. പള്ളിക്കല്‍ സ്വദേശി(35)
438. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(28)
439. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(36)
440. പള്ളിച്ചല്‍ നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(50)
441.ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(25)
442.പാല്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(60)
443. ഇടവ സ്വദേശിനി(65)
445. കല്‍വിളാകം സ്വദേശിനി(59)
446. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(26)
447. കൈതിയോട് സ്വദേശിനി(34)
448-517. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍(70 പേര്‍)

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍ – 11
1. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(12)
2. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(51)
3. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(33)
4. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(30)
5. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(20)
6. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(72)
7. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(07)
8. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(11)
9. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(34)
10. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(02)
11. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(32)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ – 07
1. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(23)
2. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(52)
3. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(40)
4. അരുവിക്കര സ്വദേശിനി(44)
5. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(33)
6. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(41)
7. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(55)
വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയവര്‍ – 03
1. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(37)
2. എലികുന്നംമുകള്‍ സ്വദേശി(14)
3. എലികുന്നംമുകള്‍ സ്വദേശി(10)

മരണപ്പെട്ടവര്‍ – 02
1. കാലടി സൗത്ത് സ്വദേശിനി(90)
2. ആര്യനാട് സ്വദേശിനി((86)