തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 310 പേർക്ക്, 199 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ..

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 310 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 5 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗ ബാധയേറ്റു. സമ്പർക്കം വഴി 300 പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 6 കോവിഡ് മരണവും റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തു.

ആഗസ്റ്റ് 10ന് മരണമടഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം കടുങ്ങനല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി ലക്ഷ്മി (74), തിരുവനന്തപുരം വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി നിര്‍മ്മല (65), തിരുവനന്തപുരം വിതുര സ്വദേശിനി ഷേര്‍ളി (62), തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി ലളിത (70), തിരുവനന്തപുരം മാധവപുരം സ്വദേശി എം. സുരേന്ദ്രന്‍, ആഗസ്റ്റ് 14ന് മരണമടഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം പൗണ്ട്കടവ് സ്വദേശി സ്റ്റാന്‍സിലാസ് (80).

ഇന്ന് ജില്ലയിൽ 199 പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 310 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(73), സമ്പര്‍ക്കം.
2. കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നെത്തിയ ആറ്റിങ്ങല്‍ ചെമ്പകമംഗലം
സ്വദേശിനി(38).
3. പോത്തന്‍കോട് മണ്ഡപന്‍കുന്ന് സ്വദേശി(56), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
4. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
5. ചന്തക്കുന്ന് സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
6. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
7. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
8. കൊറ്റൂര്‍ സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
9. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
10. ബാലരാമപുരം തേമ്പാമുട്ടം സ്വദേശിനി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
11. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
12. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
13. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
14. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
15. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
16. മയിലക്കര സ്വദേശി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
17. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
18. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
19. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
20. വലിയതുറ സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
21. വലിയതുറ സ്വദേശി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
22. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
23. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
24. കൊച്ചുതോപ്പ് പേട്ട സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
25. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
26. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
27. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശിനി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
28. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
29. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
30. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
31. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
32. പാറശ്ശാല പ്ലാവിള സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
33. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
34. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
35. വട്ടപ്പാറ മേങ്കോട് സ്വദേശി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
36. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
37. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
38. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
39. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
40. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
41. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
42. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
43. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
44. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
45. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
46. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
47. പേട്ട കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
48. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
49. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(73), സമ്പര്‍ക്കം.
50. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
51. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
52. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
53. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
54. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശിനി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
55. പെരിങ്കുളങ്ങര സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
56. വട്ടവിള കീഴേക്കോണം സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
57.. ചുള്ളിമാനൂര്‍ ആനാട് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
58. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
59. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
60. കാരക്കാട് സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
61. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
62. കുളക്കോട് സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
63. കരമന കാലടി സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
64. കരമന കാലടി സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.(63, 64 വെവ്വേറെ വ്യ
ക്തികള്‍)
65. കരമന കാലടി സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
66. കരമന ആലുംതറ ലെയിന്‍ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
67. കരമന ആലുംതറ ലെയിന്‍ സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
68. കരമന കാലടി സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
69. കാഞ്ഞിരവിളാകം സ്വദേശിനി(23), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
70. മണക്കാട് ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
71. കരമന കാലടി സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
72. കരമന കാലടി സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
73. കരമന കാലടി സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
74. കരമന കാലടി സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
75. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(35), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
76. കാലടി സ്വദേശിനി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
77. കരുമം സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
78. പുളിമാത്ത് സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
79. കരമന കാലടി സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
80. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(30), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
81. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
82. പുളിമാത്ത് സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
83. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നെത്തിയ 45 കാരന്‍.
84. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(39), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
85. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
86. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
87. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
88. ഇടവ സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
89. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
90. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 24 കാരന്‍.
91. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
92. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
93. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
94. കരുമം സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
95. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
96. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
97. കരുമം സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
98. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
99. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
100. വലിയതുറ സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
101. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
102. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
103. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(43), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
104. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
105. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 29 കാരി.
106. പെരുന്താന്നി സ്വദേശി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
107. വലിയതുറ സ്വദേശി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
108. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
109. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
110. വലിയതുറ സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
111. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
112. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
113. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
114. കേരളാദിത്യപുരം സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
115. പുരയിടം സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
116. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
117. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
118. വലിയതുറ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
119. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
120. വലിയതുറ സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
121. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
122. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
123. കടുങ്ങനല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(74), മരണപ്പെട്ടു.
124. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(65), മരണപ്പെട്ടു.
125. വിതുര സ്വദേശിനി(62), മരണപ്പെട്ടു.
126. മാധവപുരം സ്വദേശി(60), മരണപ്പെട്ടു.
127. പൗുകടവ് സ്വദേശി(80), മരണപ്പെട്ടു.
128. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി(70), മരണപ്പെട്ടു.
129. വലിയതുറ സ്വദേശി(68), സമ്പര്‍ക്കം.
130. വലിയതുറ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
131. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
132. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
133. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
134. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 45 കാരി.
135. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
136. നെട്ടയം ആശ്രാമം റോഡ് സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
137. കീഴ്‌തോന്നയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(45), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
138. കുന്നപ്പുഴ ആറാമട സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
139. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
140. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
141. ഗുവാഹത്തിയില്‍ നിന്നെത്തിയ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(39).
142. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
143. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ മാവേലിക്കര സ്വദേശി(57).
144. വലിയതുറ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
145. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
146. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
147. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
148. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
149. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
150. തേന്‍മാവില സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
151. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
152. കൈതവിളാകം സ്വദേശിനി(17), ഉറവിടം വ്യക്തലല്ല.
153. മുക്കോല സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
154. ചൂരയില്‍ സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
155. പ്ലാവറ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
156. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
157. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 41 കാരന്‍.
158. കാപ്പിത്തോട്ടം സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
159. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
160. തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശിനി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
161. മുക്കോല സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
162. കാപ്പിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
163. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(80), സമ്പര്‍ക്കം.
164. കള്ളിപ്പാറ സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
165. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
166. കോട്ടപ്പുറം ചെറിയക്കോട് സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
167. കോട്ടപ്പുറം ചെറിയക്കോട് സ്വദേശി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
168. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
169. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
170. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
171. കോട്ടപ്പുറം പിറവിളാകം സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
172. കൊറ്റാമം സ്വദേശി(74), സമ്പര്‍ക്കം.
173. അമരവിള സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
174. ഊരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
175. കൊറ്റാമം സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
176. ക ല മാവുവിള സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
177. വിഴിഞ്ഞം പുതിയപള്ളി സ്വദേശിനി(60), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
178. മായം കംതിട്ട സ്വദേശി(22), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
179. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
180. മായം കംതിട്ട സ്വദേശി(47), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
181. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
182. മേല്‍പാല സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
183. സൗദിയില്‍ നിന്നെത്തിയ തേക്കുപാറ സ്വദേശി(28).
184. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
185. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
186. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
187. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
188. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 65 കാരി.
189. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
190. അഞ്ചല്‍ സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
191. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
192. വട്ടവിള സ്വദേശി(68), സമ്പര്‍ക്കം.
193. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
194. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 49 കാരി.
195. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
196. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
197. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
198. ബീമാപള്ളി ബദരിയാ നഗര്‍ സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
199. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
200. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
201. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 9 കാരന്‍.
202. ബീമാപള്ളി ബദരിയാനഗര്‍ സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
203. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
204. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 27 കാരി.
205. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
206. നിലമാമൂട് സ്വദേശി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
207. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
208. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
209. അമരവിള നാരായണപുരം തെരുവ് സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
210. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
211. കാഞ്ഞംപാറ സ്വദേശിനി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
212. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 52 കാരന്‍.
213. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
214. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(08), സമ്പര്‍ക്കം.
215. പാമ്പുംകാല സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
216. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
217. ഓടല്‍ സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
218. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
219. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
220. അമരവിള സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
221. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
222. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(06), സമ്പര്‍ക്കം.
223. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
224. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
225. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
226. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
227. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
228. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
229. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
230. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
231. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
232. നേമം മൊട്ടമൂട് സ്വദേശ233. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
234. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
235. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
236. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
237. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(56), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
238. അമരവിള സ്വദേശിനി(40),സമ്പര്‍ക്കം.
239. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
240. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
241. കരിംകുളം സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
242. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(67), സമ്പര്‍ക്കം.
243. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
244. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 52 കാരി.
245. പൂന്തുറ സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
246. ചെറുവത്തൂര്‍ പൊറ്റ സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
247. വഴുതൂര്‍ സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
248. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 37 കാരന്‍.
249. ഇരിക്കുന്നം സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
250. ചെറുവത്തൂര്‍ പൊറ്റ സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
251. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
252. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
253. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
254. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 42 കാരി.
255. വട്ടവിള സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
256. കാഞ്ഞംപാറ സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
257. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
258. കാഞ്ഞംപാറ സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
259. കാഞ്ഞംപാറ സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
260. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
261. കാട്ടാക്കട കഞ്ചിയൂര്‍കോണം സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
262. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
263. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
264. മാവറത്തല സ്വദേശി(34), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
265. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(24), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
266. വറവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(22),, സമ്പര്‍ക്കം.
267. ചെറുവത്തൂര്‍ പൊറ്റ സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
268. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
269. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
270. പൂന്തുറ സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
271. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(10), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
272. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(49), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
273. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(35), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
274. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
275. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
276. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
277. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
278. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
279. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
280. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(39),ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
281. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
282. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
283. പളുകല്‍ സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
284. പന്ത സ്വദേശി(84), സമ്പര്‍ക്കം.
285. കൊല്ലക്കോണം സ്വദേശി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
286. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
287. കണ്ണമ്പള്ളി സ്വദേശി(448), സമ്പര്‍ക്കം.
288. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
289. മാറനല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
290. കൊച്ചുകിണറ്റിന്‍മൂട് സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
291. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
292. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
293. ഇരുമ്പില്‍ സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
294. മലയം സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
295. പള്ളിത്തറ സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
296. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
297. ചേനാട് സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
298. പൂന്തുറ സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
299. ക ല തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശിനി(99), സമ്പര്‍ക്കം.
300. അത്തിക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(38), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
301. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
302. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
303. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
304. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
305. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
306. പാലംകോണം സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
307. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
308. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
309. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
310. മുട്ടംപാല പളുകല്‍ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം