കിളിമാനൂർ ഉപജില്ലാതല അധ്യാപക ദിനാഘോഷം

കിളിമാനൂർ :കിളിമാനൂർ ഉപജില്ലാതല അധ്യാപക ദിനാഘോഷം ബി ആർ സി ഹാളിൽ നടന്നു.സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം ജില്ലാ പ്രോജക്ട് കോഡിനേറ്റർ എൻ രത്നകുമാർ മുൻ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എം എസ് സുരേഷ് ബാബുവിനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.ബ്ലോക്ക് പ്രോജ ക്ട് കോഡിനേറ്റർ സാബു വി ആറും ഡി പി ഒ സന്ധ്യയും അധ്യാപകദിന സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി.സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി റിഷീബ കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ബി ആർ സി പരിശീലകരായ വൈശാഖ് കെ എസ് സ്വാഗതവും വിനോദ് ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.സി ആർ സി കോഡിനേറ്റർ റിസോഴ്സ് അധ്യാപകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

ചിത്രം :സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം ജില്ലാ പ്രോജക്ട് കോഡിനേറ്റർ എൻ രത്നകുമാർ മുൻ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എം എസ് സുരേഷ് ബാബുവിനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നു.