തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 412 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 412 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. മുത്തന്‍കുഴി സ്വദേശി(49)
2. കാലടി സ്വദേശിനി(19)
3. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(24)
4. വാവരമ്പലം സ്വദേശിനി(95)
5. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(18)
6. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(36)
7. വാവരമ്പലം സ്വദേശി(65)
8. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(21)
9. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(25)
10. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(25)(9,10 വെവ്വേറെ വ്യക്തികള്‍)
11. കല്ലിയോട് സ്വദേശി(21)
12. 34 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
13. കൈമനം സ്വദേശി(49)
14. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(28)
15. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(35)
16. നരുവാമൂട് സ്വദേശിനി(14)
17. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(20)
18. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(31)
19. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(23)
20. മരുതൂര്‍ക്കടവ് സ്വദേശിനി(26)
21. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(68)
22. തുണ്ടതില്‍ സ്വദേശി(31)
23. ചന്തവിള സ്വദേശിനി(46)
24. കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശിനി(29)
25. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(30)
26. ചന്തവിള സ്വദേശി(46)
27. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(23)
28. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(53)
29. മരുതൂര്‍ക്കടവ് സ്വദേശിനി(64)
30. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(72)
31. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(60)
32. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(16)
33. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(40)
34. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(29)
35. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശിനി(60)
36. മരുതൂര്‍ക്കടവ് സ്വദേശി(4)
37. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശി(70)
38. മണക്കാട് സ്വദേശി(65)
39. മുക്കോല സ്വദേശി(2)
40. കണ്ടല സ്വദേശിനി(76)
41. തിരുപുറം സ്വദേശി(52)
42. തോട്ടവാരം സ്വദേശിനി(35)
43. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(52)
44. കണ്ടല സ്വദേശി(39)
45. വിതുര സ്വദേശി(8)
46. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(38)
47. കുരുതംകോട് സ്വദേശി(22)
48. മംഗലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(70)
49. ആറ്റിങ്ങല്‍ കൊടുമണ്‍ സ്വദേശി(16)
50. കൊടുമണ്‍ സ്വദേശിനി(53)
51. ഓലത്താന്നി സ്വദേശിനി(38)
52. തൊളിക്കോട് സ്വദേശിനി(7)
53. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(62)
54. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(24)
55. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(56)
56. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി(35)
57. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(2)
58. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(17)
59. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(43)
60. കല്ലരിക്കോണം സ്വദേശിനി(21)
61. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(53)
62. 17 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടി
63. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(50)
64. ഭജനമഠം സ്വദേശി(65)
65. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(28)
66. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(28)(65,66 വെവ്വേറെ വ്യക്തികള്‍)
67. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(30)
68. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശി(6)
69. കണ്ടല സ്വദേശിനി(19)
70. മഞ്ചാടിക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(31)
71. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(65)
72. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(53)
73. നേമം സ്വദേശി(48)
74. തൊളിക്കോട് സ്വദേശിനി(40)
75. കണിയാപുരം സ്വദേശി(54)
76. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(51)
77. തൊളിക്കോട് സ്വദേശിനി(15)
78. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(60)
79. പെരുകാവ് സ്വദേശി(23)
80. അണ്ടൂര്‍കോണം സ്വദേശി(54)
81. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(30)
82. പ്ലാങ്കാല സ്വദേശിനി(21)
83. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(46)
84. എള്ളുവിള സ്വദേശി(43)
85. മുറിഞ്ഞപാലം സ്വദേശി(44)
86. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(21)
87. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(39)
88. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(72)
89. 36 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
90. കരകുളം സ്വദേശിനി(44)
91. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(42)
92. പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(44)
93. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(39)
94. മുറിഞ്ഞപാലം സ്വദേശിനി(65)
95. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(17)
96. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(16)
97. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(37)
98. ചാല സ്വദേശി(33)
99. വെള്ളായണി സ്വദേശി(16)
100. ചാല സ്വദേശി(28)
101. വെള്ളായണി സ്വദേശിനി(13)
102. വെള്ളായണി സ്വദേശിനി(34)
103. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശിനി(12)
104. വെള്ളായണി സ്വദേശി(70)
105. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(10)
106. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(58)
107. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(46)
108. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(79)
109. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(24)
110. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(25)
111. ചെത്തിവിളാകം സ്വദേശി(11)
112. നേമം സ്വദേശിനി(39)
113. തോന്നയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(27)
114. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(21)
115. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(22)
116. ചെട്ടിവിളാകം സ്വദേശിനി(6)
117. നേമം സ്വദേശി(47)
118. കോലിയക്കോട് സ്വദേശി(26)
119. മണക്കാട് സ്വദേശി(70)
120. ചെട്ടിവിളാകം സ്വദേശിനി(35)
121. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(13)
122. 25 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
123. മണക്കാട് സ്വദേശി(61)
124. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(22)
125. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(43)
126. തമ്പാനൂര്‍ സ്വദേശി(36)
127. ആറ്റിങ്ങല്‍ കടുവയില്‍ സ്വദേശിനി(66)
128. 34 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
129. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(50)
130. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(55)
131. ഊക്കോട് സ്വദേശി(45)
132. 59 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
133. ആറ്റിങ്ങല്‍ കടുവയില്‍ സ്വദേശിനി(46)
134. ഊക്കോട് സ്വദേശി(15)
135. മംഗലപുരം സ്വദേശി(18)
136. അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(35)
137. ഊക്കോട് സ്വദേശിനി(38)
138. തിരുമല സ്വദേശി(56)
139. ഊക്കോട് സ്വദേശി(17)
140. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(73)
141. മണക്കാട് സ്വദേശി(40)
142. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(69)
143. പുന്നമ്മൂട് സ്വദേശിനി(21)
144. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(23)
145. കനക്കോട് സ്വദേശിനി(2)
146. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(59)
147. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(44)
148. കരമന സ്വദേശിനി(52)
149. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(33)
150. ഇടവക്കോട് സ്വദേശി(23)
151. മരുതംകുഴി സ്വദേശി(47)
152. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(40)
153. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(78)
154. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(45)
155. കരമന സ്വദേശിനി(39)
156. പള്ളിവിള സ്വദേശി(40)
157. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(53)
158. 60 വയസുള്ള സ്ത്രീ
159. 50 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
160. കാലടി സ്വദേശി(60)
161. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(52)
162. പേയാട് സ്വദേശി(34)
163. കമുകിന്‍കോട് സ്വദേശി(19)
164. കമുകിന്‍കോട് സ്വദേശിനി(54)
165. തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി(39)
166. കരമന സ്വദേശിനി(56)
167. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശിനി(50)
168. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(23)
169. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(45)
170. അഴൂര്‍ സ്വദേശിനി(47)
171. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(25)
172. കൊല്ലത്തുമുക്ക് സ്വദേശി(67)
173. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(51)
174. 55 വയസുള്ള സ്ത്രീ
175. പ്ലാവിള സ്വദേശിനി(54)
176. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി(58)
177. കാരോട് സ്വദേശി(49)
178. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശിനി(26)
179. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി(40)
180. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(45)
181. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(73)
182. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(57)
183. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി(48)
184. പച്ച സ്വദേശി(22)
185. കൈമനം സ്വദേശി(8)
186. വലിയവിള സ്വദേശി(47)
187. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
188. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(60)
189. കൈമനം സ്വദേശിനി(30)
190. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശി(36)
191. 22 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
192. കൈമനം സ്വദേശിനി(5)
193. അമരവിള സ്വദേശി(33)
194. 46 വയസുള്ള സ്ത്രീ
195. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(33)
196. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി(22)
197. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(28)
198. അയിര സ്വദേശി(45)
199. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(25)
200. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(61)
201. റസല്‍പുരം സ്വദേശി(42)
202. റസല്‍പുരം സ്വദേശിനി(63)
203. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(13)
204. ആറ്റിങ്ങല്‍ കടുവയില്‍ സ്വദേശിനി(18)
205. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(35)
206. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(67)
207. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(27)
208. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശിനി(26)
209. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(59)
210. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(2)
211. കുറക്കട സ്വദേശിനി(32)
212. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(44)
213. ഓലത്താന്നി സ്വദേശി(10)
214. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(63)
215. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(58)
216. മുത്താന സ്വദേശി(42)
217. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(29)
218. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(25)
219. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(31)
220. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(42)
221. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(32)
222. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(27)
223. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(64)
224. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(65)
225. കല്ലത്തറയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(28)
226. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(5)
227. കരുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(51)
228. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശിനി(28)
229. ബാമാപള്ളി സ്വദേശി(52)
230. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശിനി(5)
231. നെട്ടിറച്ചിറ സ്വദേശി(14)
232. പയറ്റുവിള സ്വദേശിനി(56)
233. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(45)
234. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിനി(58)
235. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(44)
236. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(53)
237. മാമ്പഴക്കര സ്വദേശിനി(54)
238. 79 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
239. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(55)
240. മണ്ണാംകോണം സ്വദേശിനി(62)
241. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(67)
242. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(45)
243. മണലി സ്വദേശി(63)
244. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(65)
245. കമലേശ്വരം സ്വദേശി(35)
246. കടുവയില്‍ സ്വദേശിനി(48)
247. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ സ്വദേശി(5)
248. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(7)
249. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശി(51)
250. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(18)
251. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(8)
252. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ സ്വദേശിനി(31)
253. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(42)
254. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(56)
255. പുന്നയ്ക്കാമുഗള്‍ സ്വദേശി(63)
256. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(49)
257. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(41)
258. അഴിക്കോട് സ്വദേശി(32)
259. 5 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
260. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശിനി(50)
261. 18 വയസുള്ള സ്ത്രീ
262. മുക്കോല സ്വദേശിനി(60)
263. കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(29)
264. തമ്മനം സ്വദേശി(37)
265. 6 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
266. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(24)
267. 45 വയസുള്ള സ്ത്രീ
268. കോട്ടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(31)
269. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(26)
270. ആറാലുമൂട് സ്വദേശിനി(30)
271. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(23)
272. മറവംകോട് സ്വദേശി(3)
273. 3 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
274. മറവംകോട് സ്വദേശിനി(22)
275. മറവംകോട് സ്വദേശി(36)
276. തിരുമംഗലം സ്വദേശി(29)
277. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(48)
278. തോട്ടം സ്വദേശി(44)
279. പാളയം സ്വദേശി(82)
280. അന്തിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(59)
281. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(54)
282. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(13)
283. തോട്ടം സ്വദേശി(20)
284. മറവംകോട് സ്വദേശിനി(54)
285. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി(67)
286. അന്തിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(48)
287. മറവംകോട് സ്വദേശി(62)
288. ഹരിജന്‍ കോളനി സ്വദേശിനി(51)
289. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(53)
290. നേമം സ്വദേശിനി(17)
291. 35 വയസുള്ള സ്ത്രീ
292. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(15)
293. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(22)
294. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(16)
295. പേട്ട സ്വദേശി(8)
296. ചാല സ്വദേശിനി(37)
297. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(72)
298. കല്ലമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(33)
299. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(19)
300. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(46)
301. ഇറയംകോട് സ്വദേശിനി(33)
302. പൂഴിക്കുന്ന് സ്വദേശി(7)
303. പൂഴിക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(25)
304. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശിനി(32)
305. മണക്കാട് സ്വദേശി(44)
306. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(4)
307. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(26)
308. കലത്തുകല്‍ സ്വദേശിനി(5)
309. കലത്തുകല്‍ സ്വദേശി(39)
310. മൈലം സ്വദേശി(76)
311. മൈലം സ്വദേശിനി(55)
312. മൈലം സ്വദേശി(6)
313. മൈലം സ്വദേശിനി(9)
314. മൈലം സ്വദേശിനി(62)
315. മൈലം സ്വദേശിനി(32)
316. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(30)
317. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(5)
318. വാറുവിള സ്വദേശി(49)
319. 38 വയസുള്ള സ്ത്രീ
320. 12 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
321. 22 വയസുള്ള സ്ത്രീ
322. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(29)
323. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി(30)
324. മുട്ടപ്പലം സ്വദേശിനി(11)
325. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(36)
326. ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(58)
327. 47 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
328. 63 വയസുള്ള സ്ത്രീ
329. 68 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
330. 13 വയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടി
331. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(23)
332. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(55)
333. കോടയാര്‍ സ്വദേശിനി(40)
334. മണലിത്തോട്ടം സ്വദേശി(30)
335. മണലിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(60)
336. മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി(1)
337. മണലിത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(4)
338. മണലിത്തോട്ടം സ്വദേശി(24)
339. കാരക്കോണം സ്വദേശിനി(7)
340. പനയറവിള സ്വദേശി(36)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-52

1. മണക്കാട് സ്വദേശി(11)
2. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(35)
3. മണക്കാട് സ്വദേശി(65)
4. ഭരതന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി(28)
5. മണക്കാട് സ്വദേശി(31)
6. മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശിനി(50)
7. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(21)
8. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(36)
9. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(44)
10. പെരുകാവ് സ്വദേശി(60)
11. വിതുര സ്വദേശിനി(38)
12. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശിനി(17)
13. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശിനി(21)
14. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(41)
15. വിതുര സ്വദേശി(47)
16. പഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(65)
17. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(22)
18. പന്തലക്കോട് സ്വദേശി(38)
19. വെമ്പായം സ്വദേശിനി(32)
20. വെമ്പായം സ്വദേശിനി(10)
21. വെള്ളായണി സ്വദേശി(44)
22. തൊളിക്കോട് സ്വദേശി(20)
23. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(39)
24. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(40)
25. പൊയ്കമുക്ക് സ്വദേശി(12)
26. മണക്കാട് സ്വദേശി(48)
27. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(49)
28. മുദാക്കല്‍ സ്വദേശി(60)
29. പാമംകോട് സ്വദേശി(61)
30. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(56)
31. കരുമം സ്വദേശിനി(30)
32. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(26)
33. കുറ്റിയാണി സ്വദേശിനി(44)
34. പാളയം സ്വദേശിനി(22)
35. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശിനി(55)
36. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(70)
37. 31 വയസുള്ള സ്ത്രീ
38. ശാസ്തവട്ടം സ്വദേശി(23)
39. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(74)
40. ചിറയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(30)
41. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(43)
42. മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(56)
43. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(57)
44. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശി(19)
45. 48 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
46. വേങ്കോട് സ്വദേശി(30)
47. കരകുളം സ്വദേശി(52)
48. കരമന സ്വദേശിനി(36)
49. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(72)
50. മൈലം സ്വദേശി(23)
51. മൈലം സ്വദേശിനി(47)
52. മണികണ്ഠവിളാകം സ്വദേശിനി(31)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-11

1. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(41)
2. കൈമനം സ്വദേശിനി(40)
3. റസല്‍പുരം സ്വദേശിനി(36)
4. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(32)
5. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(32)
6. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(30)
7. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(44)
8. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(35)
9. കരകുളം സ്വദേശിനി(21)
10. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(34)
11. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശിനി(35)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-01

1. 30 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

മരണപ്പെട്ടവര്‍-08

1. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(69)
2. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(75)
3. കാക്കാമൂല സ്വദേശി(73)
4. വിതുര സ്വദേശി(66)
5. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(74)
6. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(56)
7. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(62)
8. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(42)