നവംബര്‍ 26 ന് ദേശവ്യാപകമായി പൊതുപണിമുടക്ക്

നവംബർ 26 ന് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പൊതു പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്രനയങ്ങൾക്കെതിരായി ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിൽ അവശ്യസേവന മേഖലയിലൊഴികെയുള്ള തൊഴിലാളികളും കർഷകരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. 10 ദേശീയ സംഘടനകളും ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, റെയിൽവേ, കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു.

25 ന് അർധരാത്രി മുതൽ 26 ന് അർധരാത്രി വരെ 24 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കാണ് പണിമുടക്ക്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരും, ടാക്സി തൊഴിലാളികളും അസംഘടിത മേഖലയിലേതുൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാഴികളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് പണിമുടക്ക് ഹർത്താൽ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കും.

സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കാതെ സഹകരിക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ അഭ്യർഥിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായി 1.60 കോടി ആളുകൾ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസപ്പെടാത്ത രീതിയിലാകും പണിമുടക്ക്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോടും പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കും.

ഏഴ് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്.

ആദായ നികുതി ദായകരല്ലാത്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രതിമാസം 7500 അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.
ആവശ്യക്കാരായ എല്ലാവർക്കും പ്രതിമാസം 10 കിലോവീതം ഭക്ഷ്യധാന്യം സൗജന്യമായി നൽകുക
വർഷം 200 തൊഴിൽദിനം വർധിപ്പിച്ച വേതനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനായി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുക, നഗരങ്ങളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക
പ്രതിരോധ, റെയിൽവേ, തുറമുഖ, വ്യോമയാന, വൈദ്യുതി, ഖനനം, ധനം എന്നീ മേഖലകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സ്വകാര്യവത്കരണം ഉപേക്ഷിക്കുക
കർഷകദ്രോഹ നിയമങ്ങളും തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ കോഡുകളും പിൻവലിക്കുക
കേന്ദ്രസർവീസ് പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധപൂർവം പിരിച്ചുവിടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക
എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ നൽകുക, പുതിയ പെൻഷൻ പദ്ധതിക്ക് പകരം മുൻ സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ പദ്ധതി-1995 മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്.
സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ ബിഎംഎസ് സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ സംഘടനയിലുൾപ്പെട്ടവരും പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.