ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇന്ന് 12 പേർക്ക് കൂടി പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

 

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 100 പേരാണ് രോഗബാധിതർ. ഇതിൽ 90 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷനിലും, 9 പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി യിലും, 1 ആൾ ആശുപത്രിയിലും കഴിയുന്നു. ഇന്ന് 7 പേർ രോഗമുക്തരാകുകയും, പുതിയതായി 12 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 48 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നഗരസഭയുടെ കൊവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിൽസാ കേന്ദ്രമായ സി.എസ്.ഐ ൽ 54 പേരും, ശ്രീപാദത്തിൽ 71 പേരും കഴിയുന്നു. നഗരത്തിൽ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിറ്റി നിരക്ക് 6.89 ശതമാനം ആണെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വ.എസ്. കുമാരി അറിയിച്ചു.