ആറ്റിങ്ങലിൽ 197 കൊവിഡ് ബാധിതർ 

 

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 197 പേരാണ് രോഗബാധിതർ. ഇതിൽ 169 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷനിലും, 15 പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി യിലും, 13 പേർ ആശുപത്രിയിലും കഴിയുന്നു. ഇന്ന് 5 പേർ രോഗമുക്തരാകുകയും, പുതിയതായി 7 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 44 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 1 കണ്ടെയ്‌മെന്റ് സോണാണ് നിലവിലുള്ളത്.

നഗരസഭയുടെ കൊവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിൽസാ കേന്ദ്രമായ സി.എസ്.ഐ ൽ 41 പേരും, ശ്രീപാദത്തിൽ 44 പേരും കഴിയുന്നതായി ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വ.എസ്. കുമാരി അറിയിച്ചു.