ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇന്ന് 6 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

 

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 164 പേരാണ് രോഗബാധിതർ. ഇതിൽ 139 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷനിലും, 10 പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി യിലും, 9 പേർ ആശുപത്രിയിലും കഴിയുന്നു. ഇന്ന് 15 പേർ രോഗമുക്തരാകുകയും, പുതിയതായി 6 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 46 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നഗരസഭയുടെ കൊവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിൽസാ കേന്ദ്രമായ സി.എസ്.ഐ ൽ 73 പേരും, ശ്രീപാദത്തിൽ 36 പേരും കഴിയുന്നതായി ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വ.എസ്. കുമാരി അറിയിച്ചു.