ആറ്റിങ്ങൽ നഗരത്തിൽ 96 പേർ കൊവിഡ് ബാധിതർ 

 

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 99 പേരാണ് രോഗബാധിതർ. ഇതിൽ 79 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷനിലും, 8 പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി യിലും, 9 പേർ ആശുപത്രിയിലും കഴിയുന്നു. ഇന്ന് 10 പേർ രോഗമുക്തരാകുകയും, പുതിയതായി 9 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 47 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നഗരസഭയുടെ കൊവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിൽസാ കേന്ദ്രമായ സി.എസ്.ഐ ൽ 64 പേരും, ശ്രീപാദത്തിൽ 58 പേരും കഴിയുന്നതായി ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വ.എസ്. കുമാരി അറിയിച്ചു.