ആറ്റിങ്ങലിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറിൽ താഴെയായി

 

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 99 പേരാണ് രോഗബാധിതർ. ഇതിൽ 85 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷനിലും, 10 പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി യിലും, 4 പേർ ആശുപത്രിയിലും കഴിയുന്നു. പുതിയതായി 9 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 47 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നഗരസഭയുടെ കൊവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിൽസാ കേന്ദ്രമായ സി.എസ്.ഐ ൽ 19 പേരും, ശ്രീപാദത്തിൽ 42 പേരും കഴിയുന്നതായി ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വ.എസ്. കുമാരി അറിയിച്ചു.