ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇന്ന് 9 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു 

 

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 183 പേരാണ് രോഗബാധിതർ. ഇതിൽ 153 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷനിലും, 19 പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി യിലും, 11 പേർ ആശുപത്രിയിലും കഴിയുന്നു. ഇന്ന് 1 ആൾ രോഗമുക്തരാകുകയും, പുതിയതായി 9 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 46 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നഗരസഭയുടെ കൊവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിൽസാ കേന്ദ്രമായ സി.എസ്.ഐ ൽ 58 പേരും, ശ്രീപാദത്തിൽ 34 പേരും കഴിയുന്നതായി ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വ.എസ്. കുമാരി അറിയിച്ചു.