മണമ്പൂർ 6ആം വാർഡ്‌ കോടൻവിളയിൽ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.

 

മണമ്പൂർ 6ആം വാർഡ്‌ കോടൻവിളയിൽ പറങ്കിമാംവിള ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 50 കുടുംബങ്ങൾക് പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. മണമ്പൂർ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ജി.കുഞ്ഞുമോൾ നേതൃത്വം നൽകി. എസ്എഫ്ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ജിത്തു, വിപിൻ ,റസൽ, ആഷിക്, ഹസ്സൻ,നിസാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.