ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നിരക്ക് കൂടുതലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ ഇതാണ്..

 

കോവിഡ് തീവ്രമായി തുടരുന്നത് അതിയന്നൂർ,അമ്പൂരി,കഠിനംകുളം, പോത്തൻകോട് ,അഴൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ

കോവി‍ഡ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള നഗരൂർ, നന്ദിയോട്, കുറ്റിച്ചൽ, കള്ളിക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 

ജില്ലയിൽ 28 പഞ്ചായത്തുകളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ഇപ്പോ​ഴും രൂക്ഷമെന്ന് കണക്ക്. 25 % നു മുകളിലാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.

അതേസമയം ജില്ലയുടെ മൊത്തം കണക്കിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇന്നലെ 13.9 ആയി കുറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ 11 % ആണ് ടിപിആർ നിരക്ക്.

മുൻസിപ്പാലിറ്റികളിലെ ടിപിആർ നിരക്ക് – വർക്കല (21.09), ആറ്റിങ്ങൽ (15.34), നെയ്യാറ്റിൻകര (13.43), നെടുമങ്ങാട് (13.15).

30 % ൽ കൂടുതലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ

അഴൂർ (39.83), പോത്തൻകോട് (39.44), കഠിനംകുളം (38.18), അമ്പൂരി (36.75), അതിയന്നൂർ (30.67), മണമ്പൂർ (30.4).

20 മുതൽ 30 % വരെ

കാരോട് (29.98), പനവൂർ (29.9), വെട്ടൂർ (29.5), ചെറുന്നിയൂർ (29.49), മംഗലപുരം (28.88), വാമനപുരം (27.64), കല്ലിയൂർ (26.92), ഒറ്റൂർ ( 26.46), കാഞ്ഞിരംകുളം (26.29), ചെമ്മരുതി (26.19), കിഴുവിലം (26.16), കടയ്ക്കാവൂർ (25.68), ഇലകമൺ (25.58), മാറനല്ലൂർ (25.14), അണ്ടൂർക്കോണം (24.79), പഴയകുന്നുമ്മേൽ (24.68), ഇടവ (24.65), അരുവിക്കര (24.56), മലയിൻകീഴ് (24.25), മുദാക്കൽ (24.06), കൊല്ലയിൽ (24.04), തിരുപുറം (24.03), പള്ളിച്ചൽ (23.84), വക്കം (23.31), പെരുങ്കടവിള (22.9), ചെങ്കൽ (22.86), ഒറ്റശേഖരമംഗലം (22.71), കാട്ടാക്കട (22.5), പുളിമാത്ത് (22.42), നെല്ലനാട് (21.74), പൂവാർ (22.73), കുളത്തൂർ (21.65), വെമ്പായം (21.1). ബാലരാമപുരം (20.94), കോട്ടുകാൽ (20.63), പുല്ലമ്പാറ (20.23), ആനാട് (20.05).

8 മുതൽ 20 % വരെ

വെങ്ങാനൂർ (19.85), കിളിമാനൂർ (19.83), പൂവച്ചൽ (19.81), അഞ്ചുതെങ്ങ് (19.74), തൊളിക്കോട് (19.71), കരവാരം (19.68), പള്ളിക്കൽ (19.66), ആര്യങ്കോട് (19.32), കരകുളം (18.94), വിളവൂർക്കൽ (18.92), വിളപ്പിൽ (18.84), കുന്നത്തുകാൽ (18.5), വെള്ളനാട് (18.18), പെരിങ്ങമ്മല (18.01), ചിറയിൻകീഴ് (17.94), വെള്ളറട (17.23), കല്ലറ (16.96), പാറശാല (16.44), പാങ്ങോട് (15.32), വിതുര (15.29), മാണിക്കൽ (11.3), ഉഴമലയ്ക്കൽ (10.91), മടവൂർ (10.39), ആര്യനാട് (10.33), നാവായിക്കുളം (10.01),

8 % ൽ താഴെ

നഗരൂർ (7.18), നന്ദിയോട് (6.65), കള്ളിക്കാട് (5.34), കുറ്റിച്ചൽ (3.57).