ആറ്റിങ്ങലിൽ 102 പേർ കൊവിഡ് ബാധിതർ 

 

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 102 പേരാണ് കൊവിഡ് ബാധിതർ. ഇതിൽ 84 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷേനിലും, 3 പേർ ആശുപത്രിയിലും, 15 പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി യിലും കഴിയുന്നു. ഇന്ന് നഗരത്തിൽ 13 പേർ രോഗമുക്തരായി. ഇന്ന് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ആകെ 76 പേരെ സ്രവ പരിശോധനക്ക് വിധേയരാക്കി. കൂടാതെ ഇന്ന് പട്ടണത്തിൽ പുതിയതായി 16 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 59 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാർഡ് 10 കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവായി. പുതിയതായി വാർഡ് 6, 28 എന്നിവ കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ നഗരത്തിൽ 2 കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണാണ് നിലവിലുള്ളത്. നഗരസഭയുടെ കൊവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിൽസാ കേന്ദ്രമായ സി.എസ്.ഐ ൽ 64 പേർ കഴിയുന്നു. ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 11.84 ശതമാനമാണ്. കൂടാതെ വലിയകുന്ന് താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ നിന്നും ആകെ 425 പേർ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇതിൽ 329 പേർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിന്നുള്ളവരും, 96 പേർ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രമ്യസുധീർ അറിയിച്ചു.

വാർഡിലെ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം :

വാർഡ് 1 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 2 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 3 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 4 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 5 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 6 ൽ 7 പേർ
വാർഡ്‌ 7 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 8 ൽ 5 പേർ
വാർഡ് 9 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 10 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 11 ൽ 9 പേർ
വാർഡ് 12 ൽ 8 പേർ
വാർഡ് 13 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 14 ൽ 8 പേർ
വാർഡ് 15 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 16 ൽ 1 പേർ
വാർഡ് 17 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 18 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 19 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 20 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 21 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 22 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 23 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 24 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 25 ൽ 12 പേർ
വാർഡ് 26 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 27 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 28 ൽ 7 പേർ
വാർഡ് 29 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 30 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 31 ൽ 2 പേർ