കിളിമാനൂരിലെ കൊച്ചു പാലം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെ മുതൽ തുറക്കുന്നു

 

കിളിമാനൂർ : പുതുക്കി പണിത കിളിമാനൂരിലെ കൊച്ചു പാലം ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ എം.എൽ.എ ഒ .എസ്സ്. അംബിക അറിയിച്ചു.

പാലം പണിനടക്കുന്നതിനാൽ ഇടറോഡിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ റോഡുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെയുള്ള ദുഷ്കരമായ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കൂടിയാകും നാളത്തെ പാലം തുറന്നുകൊടുക്കൽ പരിപാടി.

ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ കാറുകൾ , ഓട്ടോറിക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവക്കായിട്ടാണ് പാലം നാളെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്.വലിയ വാഹനങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലം നിർമാണം പൂർണമായും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമേ എല്ലാ തരം വാഹനങ്ങളും ഇതുവഴി കടത്തിവിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്