പൂവച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനുവരി മൂന്നിന്

 

പൂവച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനുവരി മൂന്നിന് രാവിലെ 10.30ന് നടക്കും. മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സി.പി.എമ്മിലെ ടി. സനൽകുമാർ കോൺഗ്രസ് അവിശ്വാസം പാസായതിനെ തുടർന്ന് രാജിവച്ചതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിയും അവിശ്വാസത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. 23 അംഗ പഞ്ചായത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് -9, കോൺഗ്രസ്-7, ബി.ജെ.പി-6, സ്വതന്ത്രൻ-ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷിനില. പുതിയ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിശ്വാസത്തിലൂടെ പുറത്തായ ടി.സനൽകുമാർ തന്നെയാകും എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. യു.ഡി.എഫ് ഒരു സ്വതന്ത്രന്റെ പിൻതുണയോടെ ആർ. അനൂപ് കുമാറിനെ മത്സരിപ്പിക്കും. ബി.ജെ.പിയും സ്വന്തം നിലയിൽ മത്സരിക്കും.