തൊളിക്കുഴി എസ്.വി.എൽ.പി സ്കൂളിൽ രക്ഷാ കർത്തൃ പരിശീലനവും ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു.

 

തൊളിക്കുഴി :തൊളിക്കുഴി എസ്. വി എൽ പി സ്കൂളിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കായി കിളിമാനൂർ ബിആർസിയുടെയും അടയമൺ പ്രാഥമികരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രക്ഷതാക്കൾക്ക് ഹാൻഡ്‌വാഷ് ഫ്ലോർ വാഷ് പരിശീലനവും അടയമൺ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. ഷീജ കുട്ടികളുടെ മാനസിക ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തി.ഹാൻഡ്‌വാഷ് പരിശീലനം രക്ഷിതാവായ അനു നൽകി. സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ വി ആർ രാജേഷ് റാം, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം തമീമുദീൻ, അധ്യാപകനും വാർഡ് മെമ്പറുമായ എ എം ഇർഷാദ്, ബി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ ജയലക്ഷ്മി എ ആർ ഷമീം, സനൂജ് എസ് ഖാൻ എന്നിവർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.