വിളവൂർക്കലിൽ സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സണായി വിളവൂർക്കൽ ആശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

vilavoorkal.1645209608

 

വിളവൂർക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സണായി വിളവൂർക്കൽ ആശയെയും,വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി ബിന്ദുവിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.വിജയികളെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.ലാലി ഷാൾ അണിയിച്ച് അനുമോദിച്ചു.പഞ്ചായത്തിലെ 17 വാർഡുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 17 പേരാണ് സി.ഡി.എസ്.ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.കോൺഗ്രസ് 8,ബി.ജെ.പി.5,സി.പി.എം.4 എന്നിനെയായിരുന്നു.കക്ഷിനില.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!