കേരള സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി കടുവയിൽ തോട്ടയ്ക്കാട് സ്വദേശി സഫീദ്.ആർ

eiBVPXE21343

 

കേരള സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി സഫീദ് ആർ. തോട്ടയ്ക്കാട് ചാത്തമ്പാറ നമ മൻസിലിൽ എസ്, റഷീദിന്റെയും സഫീല ബീവിയുടെയും മകനാണ്. തോന്നയ്ക്കൽ ലബിന് മൻസിലിൽ നാബില. എസ്.എൻ ആണ് ഭാര്യ. പാങ്ങോട് മന്നാനിയ കോളേജ് ചരിത്ര വിഭാഗം ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകനാണ്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!