നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ എ.ആർ.ഡി 290 ആം നമ്പർ റേഷൻ ഡിപ്പോയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കി

eiHR59Z91442

 

നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ എ.ആർ.ഡി 290 ആം നമ്പർ റേഷൻ ഡിപ്പോയുടെ അംഗീകാരം താൽകാലികമായി റദ്ദാക്കിയതായി ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ആധാർ സീഡ് ചെയ്യാത്ത റേഷൻ കാർഡ് ലൈസൻസി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് റേഷൻ സാധനങ്ങൾ സ്വമേധയാ കൈപ്പറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണിത്. കാർഡുടമകൾക്ക് മറ്റ് റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാമെന്നും സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!