തോട്ടയ്ക്കാട് ദേശീയ പാതയോരത്ത് നീർ ചാലുകളിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം

കല്ലമ്പലം : ദേശീയപാതയിൽ തോട്ടയ്ക്കാട് പാലത്തിനു സമീപം തോടുകളിലും പരിസരത്തുമുള്ള നീർച്ചാലുകളിലും കക്കൂസ് മാലിന്യവും അറവു മാലിന്യങ്ങളും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പതിവായിരിക്കുന്നു.

രാത്രികാലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ ആണ് ഇത്തരം കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഇതുമൂലം പരിസരവാസികൾ ആകെ വിഷമത്തിലാണ്. അധികൃതർ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നു സൗഹൃദ റെസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!