കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്തിലെ കിള്ളി അക്ഷയകേന്ദ്രം റദ്ദ് ചെയ്തു

eiY61AN76628

തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്തിലെ കിള്ളി (TVM-231) അക്ഷയകേന്ദ്രം സംരംഭകന് തുടർന്ന് നടത്തുവാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ റദ്ദ് ചെയ്തതായി ജില്ലാ കളക്ടറും അക്ഷയ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററുമായ ജെറോമിക് ജോർജ് അറിയിച്ചു.

പ്രദേശത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കായി മറ്റ് അംഗീകൃത അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!