മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ബിനീഷ് ചിറയിൻകീഴിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു

eiN1F1A21318

ചിറയിൻകീഴ് : മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ക്യാമറമാനുമായ ബിനീഷ് ചിറയിൻകീഴിന്റെ പിതാവ് ചിറയിൻകീഴ് താമരക്കുളം തൊടിയിൽവീട്ടിൽ മുരളി(55) മരണപ്പെട്ടു.

പൊടിയൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മുരളി ഹൃദയഘാതം മൂലമാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!