വർക്കലയിൽ പാരാ ഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ അപകടം. രണ്ട് പേർ ഹൈമാസ് ലൈറ്റിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നു

eiF828O89736

വർക്കല: വർക്കലയിൽ പാരാ ഗ്ലൈഡിങ്ങിനിടെ അപകടം. രണ്ട് പേർ ഹൈമാസ് ലൈറ്റിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ആയി കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യൻ യുവാവും യുവതിയുമാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. പൊലീസ്, ഫയർ ഫോഴ്‌സ് എന്നിവർ ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!