വിതുര സ്കൂളിലെ പുസ്തക തൊട്ടിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളും

IMG-20230714-WA0016

മികച്ച മാതൃകയെന്ന് ഡിഇഒ

ജന്മ ദിനത്തിലും മറ്റു വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും സ്‌കൂളിലെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കി വിതുര ഗവ. വൊക്കേഷണൽ & ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കിയ പുസ്തക തൊട്ടിൽ സ്‌കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സ്‌കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ വിതുര വി അശോക് പുസ്തക തൊട്ടിലിലേക്ക് 10 പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു. സ്‌കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ബിന്ദു ജി. ഐ.പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിന്ധു ദേവി.റ്റി. എസ്.നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
പുസ്തക തൊട്ടിലിലേക്ക് മറ്റു നിരവധി പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികൾ പുസ്തകം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്

വിതുര സ്‌കൂളിലെ എസ്.പി.സി.കേഡറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയ പുസ്തക തൊട്ടിൽ മികച്ച മാതൃകയാണെന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ബിന്ദു ജി. ഐ. അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്‌കൂൾ സന്ദർശനത്തിനിടെ പുസ്തക തൊട്ടിൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം വിദ്യാർഥികളുമായും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സംവദിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!