ബ്യൂട്ടി പാർലർ ജോലി ഒഴിവുകൾ.

eiL7YFN92268

ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ് ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും പുതുമുഖങ്ങളുമായ സ്ത്രീകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മികച്ച ശമ്പളം, താമസ സൗകര്യം മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ. ബയോഡേറ്റ അയക്കുകയോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുക: 9061688088.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!