‘ഈ ഓണം തകർത്തോണം’ – ആറ്റിങ്ങൽ അഷ്ടമുടിയിൽ ഓണം ഓഫർ ഇങ്ങനെ..

ei4BDSE97447

ആറ്റിങ്ങൽ : മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആഘോഷമായ ഓണത്തിന് നാടൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു . ഓണം ഓഫറുകളാണ് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എങ്കിൽ ആറ്റിങ്ങൽ അഷ്ടമുടി ബ്യൂട്ടി സലൂണിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറുകളാണ് ഉള്ളത്. സ്ത്രീ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ശ്രദ്ധേയമായ അഷ്ടമുടിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ 31 വരെ എല്ലാ സർവീസിനും 15% ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭ്യമാണ്.

ആറ്റിങ്ങൽ മാമത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഷ്ടമുടി വെൽനസിലാണ് ഈ ഓഫർ
സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സർവീസ് നൽകുന്ന അഷ്ടമുടിയിൽ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൃത്യമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുമാണ് അഷ്ടമുടിയുടെ പ്രത്യേകത.

മേക്കപ്പ്, ഹെയർ, സ്കിൻ തുടങ്ങി സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ സർവീസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫേഷ്യൽ, ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ബോട്ടോക്സ് തുടങ്ങിയ സർവീസുകൾ നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഷ്ടമുടി വെൽനസിന്റെ ഓഫറുകൾ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കൂ.

ഈ ഓഫർ ഓഗസ്റ്റ് 31വരെ മാത്രം
മുൻകൂട്ടി അപ്പോയിന്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം :
ഫോൺ : +91 9807 26 6266

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!