കെപിഎസ്ടിഎ സ്വദേശ് മെഗാക്വിസ് ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ലാതല മത്സരം

IMG-20230909-WA0023

കെപിഎസ്ടിഎ സ്വദേശ് മെഗാക്വിസ് ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ലാതല മത്സരം അവനവഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്നു. ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് എൽ.പി., യു.പി., ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 185 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. വിജയികൾക്ക് കെപിഎസ്ടിഎ സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആർ. ശ്രീകുമാർ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഭാരവാഹികളായ എൻ. സാബു, സി.എസ്. വിനോദ്, ഒ.ബി. ഷാബു, ആർ.എസ്. ലിജിൻ, റ്റി.യു. സഞ്ജീവ്, ആർ.എ. അനീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

എൽ.പി.വിഭാഗം
ഒന്നാം സ്ഥാനം: ട്രിക്കയ് ലെജന്റ്, ഡയറ്റ് സ്കൂൾ, ആറ്റിങ്ങൽ.
രണ്ടാം സ്ഥാനം: ആർ. ദേവദർശ്, ഗവ. എൽ.പി.എസ്., മുളളറംകോട്

യു.പി. വിഭാഗം
ഒന്നാം സ്ഥാനം: അർപ്പിത വിനോദ്, ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇളമ്പ.
രണ്ടാം സ്ഥാനം: അഭിനവ് ശേഖർ, ഡയറ്റ് സ്കൂൾ, ആറ്റിങ്ങൽ.

ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം
ഒന്നാം സ്ഥാനം: എസ്. വൈഷ്ണവ് ദേവ്, ഗവ. ബോയ്സ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ആറ്റിങ്ങൽ.
രണ്ടാം സ്ഥാനം: വി. ആദിത്യൻ, ഗവ. ബോയ്സ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ആറ്റിങ്ങൽ.

ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗം
ഒന്നാം സ്ഥാനം: എൻ. അഷ്റഫുൾ ഹഖ്, ഗവ. ബോയ്സ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ആറ്റിങ്ങൽ.
രണ്ടാം സ്ഥാനം: എ.എം. അമൽ, ഗവ. ബോയ്സ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ആറ്റിങ്ങൽ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!