മുദാക്കൽ കരിക്കകംകുന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം

IMG-20231010-WA0013

മുദാക്കൽ പഞ്ചായത്ത്‌ കരിക്കകംകുന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ എം.പി. ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച മിനി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ 8 ന് ആറ്റിങ്ങൽ എം.പി. അഡ്വ. അടൂർ പ്രകാശ് നിർവഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത്‌ മെമ്പർ സി. അനിൽ കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കോൺ. വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ആർ. പ്രസന്നരാജ്, ബാലൻ കരിക്കകംകുന്ന്, രാംജിത് കൈപ്പറ്റിമുക്ക്, ജയപ്രകാശ്, അനിൽ വലിയവിള, സതി, സിന്ധുകുമാരി, ഗോപാലൻ, മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!