“അത്ഭുത ജന്മങ്ങൾ” പുസ്തകപ്രകാശനം നടന്നു

eiBL4VN2186

പാമ്പുറം അരവിന്ദ് രചിച്ച “അത്ഭുത ജന്മങ്ങൾ” എന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതി എഴുത്തുകാരൻ സന്തോഷ്‌ പ്രിയൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കവി ഓരനെല്ലർ ബാബു ഏറ്റുവാങ്ങി.പാരിപ്പള്ളി, ഗണേഷ് മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാലയിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!