ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിവരെ ഇടവ എച്ച്.എസ്‌ റോഡ് റെയില്‍വേഗേറ്റ് അടച്ചിടും…

ഇടവ : 2-5-2019 രാവിലെ 7മണിമുതല്‍ വൈകുന്നേരം 7മണിവരെ ഇടവ എച്ച്.എസ്‌ റോഡ് റെയില്‍വേഗേറ്റ് അറ്റകുറ്റ പണിക്കായി അടച്ചിടും…