കടയ്ക്കാവൂരിൽ പഞ്ചായത്ത്‌ ഭരണ സമിതി ഒരു കോടിയിലധികം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപണം : കണക്കുകൾ പുറത്ത്

കടയ്ക്കാവൂർ : കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചായത്ത്‌ ഭരണ സമിതി 1, 88, 77000 രൂപ നഷ്ടമാക്കിയെന്ന് ആരോപണം.ഇത് സംബന്ധിച്ച് കണക്കുകൾ പുറത്ത്. പഞ്ചായത്ത്‌ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ. സുഭാഷ് ആണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടത്. നഷ്‌ടമായ കണക്ക് വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ.

 • പട്ടികജാതി വിദാഗത്തിന്‌ ഭൂമി (2016-17)
  18,75,000/
 • വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം
  9,00,000/ –
 • മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം
  4,00,000/ –
 • ആശ്രയ പദ്ധതി
  6,50,000/-
 • സ്ത്രീസുരക്ഷ / ജാഗ്രതാസമിതി
  90,000/-
 • പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ കൗൺസിലിംഗ്‌
  80,000/-
 • പട്ടികജാതിവിദാഗത്തിന്‌ ഭുമി (2017-18)
  30,00,000/-
 • പട്ടികജാതി വിദാഗത്തിന്‌ ഭൂമി (2018-19)
  50,00,000/ –
 • തെരുവ്‌ വിളക്ക്‌ [LED LIGHT)
  9,92,000/-
 • തെരുവ്‌ വിളക്ക്‌ (LED LIGHT)
  11,00,000/ –
 • ആധുനിക ശ്‌മശാനം (2016-17, 2017-18)
  4750000/-