വക്കത്ത് തേങ്ങയും കരിക്കും മോഷണം

വക്കം: വക്കത്ത് തേങ്ങയും കരിക്കും മോഷണം പതിവാകുന്നതായി പരാതി. വക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിൽപ്പെട്ട മൂന്നാലുംമൂട് – പൂന്തിയാന്റെ വിള കായൽമേഖലയിലാണ് വാഹനങ്ങളിലെത്തി വ്യാപകമായി മോഷണം നടത്തുന്നത്.സംഘമായി എത്തുന്ന മോഷണ സംഘം തേങ്ങയും കരിക്കും മോഷ്ടിച്ചു കടന്നു കളയും. മോഷണസംഘത്തെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ അതുവഴി പോയാലോ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഭീതി പരത്തുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.