ആറ്റിങ്ങൽ മാവറവിളയിൽ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകി

 

ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് 20-ാം വാർഡിൽ മാവറവിളയിൽ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകി ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ വെസ്റ്റ് മേഖല കമ്മിറ്റിയിലെ വട്ടവിള യൂണിറ്റ് .സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ആർ. രാമു മൊബൈൽ ഫോൺ വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്ക് കൈമാറി. സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സി. ദേവരാജൻ, കൗൺസിലറും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ മേഖല സെക്രട്ടറിയുമായ എസ്. സുഖിൽ, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വി. അനി, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ബ്ലോക്ക്‌ കമ്മിറ്റി അംഗം അജിൻ പ്രഭ. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി അനീഷ് അനി, ജയചന്ദ്രൻ,സുജിൻ എന്നിവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.