കെ. എ. എം എ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടത്തി

 

ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള അറബിക് മുൻഷിസ് അസോസിയേഷൻ (കെ. എ. എം. എ ) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ” പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക , ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയെ പുന: സൃഷ്ടിക്കുക”എന്ന സന്ദേശത്തോടെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സ്കൂളുകളിലും, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും, വീടുകളിലുമായി വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ നടത്തി.
സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൊളിക്കുഴി എസ്. വി. എൽ. പി. സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം. തമീമുദീൻ നിർവഹിച്ചു.സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ എസ്. നിഹാസ്, എസ്. ഹിഷാമുദ്ദീൻ. എ. മുനീർ, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളായ അൻസർ. എൽ. എ, യാസർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.